L’escriptura de la història i la identitat catalana: de Jeroni Pujades (1568-1635) a Antoni de Capmany (1742-1813)

Xavier Baró Queralt

Resumen


Un dels temes recurrents en el discurs historiogràfic català al llarg de l’Edat Moderna fou l’ estudi de la pròpia identitat, sobretot l’encaix entre aquesta identitat i la immensa Monarquia Hispànica. En aquest article s’estudia l’evolució del discurs historiogràfic català, des de les primeres mostres de l’Època Moderna fins els primers escenaris de la contemporaneïtat

Palabras clave


Historiografia; discurs històric; Catalunya

Texto completo:

PDF (Català)


DOI: https://doi.org/10.1344/b3w.0.2016.26361

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Copyright (c) 2016 Biblio3W Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales

RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona