El Mar Mediterrani: pont o frontera

Autors/ores

  • Pol Senabre

Resum

Les distàncies actualment han perdut qualsevol tipus d’importància per la limitació de desplaçaments en una escala temporal humana. Però no sempre ha estat així. Recórrer 100kms podia suposar una setmana de viatge i accidents geogràfics (com muntanyes) o la presència de mars i oceans suposaven unes barreres sovint infranquejables per l’espècie humana. Com afectaven doncs aquestes limitacions de moviment de les diferents poblacions i què succeïa quan entraven en contacte? Encara en podem observar els efectes? Com han definit el panorama de les poblacions que viuen actualment a les costes del Mediterrani aquests moviments?

La genètica de poblacions és l’estudi de la interacció i la distribució de la freqüència dels al·lels (cadascuna de les variants d’una posició fixa d’un gen en un cromosoma, el locus) i el seu canvi sota la influència de les 3 forces principals de l’evolució: selecció natural, deriva genètica i flux gènic. A part d’aquests factors, aquesta genètica també intenta integrar altres elements com la recombinació (procés que succeeix durant la divisió cel·lular de les cèl·lules germinals, òvuls i espermatozoides, que permet augmentar la variabilitat de la descendència), la subdivisió de la població i l’estructura de la població.

 

 

Número

Secció

Articles