Afecta el biaix de sexe i gènere a la pràctica científica i mèdica?

Autors/ores

  • Ana Caruezo Carnero

Resum

Al llarg de la història, les dones han estat subjectes a mites sobre la seva "misteriosa biologia" que han impactat i influenciat la manera com seguim fent ciència a dia d’avui. Com qualsevol altre camp de l'activitat del ésser humà, els camps de la ciència i la medicina també estan condicionats pel moment històric i cultural en el qual es troben, provocant la presència de certs biaixos en la seva pràctica. Històricament el fet d’haver-se centrat únicament en la salut reproductiva de les dones, el que s’anomena com a “essencialisme biològic”, ha representat un dels principals biaixos sexistes, ja que ignora els altres camps de la salut que poden afectar la salut d’aquestes més enllà de la reproducció. Al començament de la medicina moderna es pensava que les malalties no tenien sexe, que eren iguals en homes i dones. S’estudiaven els homes i s’extrapolaven els resultats a les dones assumint que els resultats serien els mateixos. Cal, doncs, una bona ciència de la diferència per tal d’aconseguir la millor assistència mèdica possible. Com també és important, especialment en àmbit de recerca, que es comenci a diferenciar entre el terme “sexe”, per al·ludir aquelles característiques biològiques amb les que naixem, i el terme “gènere”, per referir-nos a la construcció social.

Descàrregues

Publicades

2023-03-04

Número

Secció

Articles