Modificant el present per entendre el passat: l'amfiox i la transició d'invertebrats a vertebrats

Autors/ores

  • Cristina Higes Castillo

Resum

L’origen dels vertebrats ha estat un punt clau i de gran interès per a molts científics i per a la societat en general. És aquí on apareix l’amfiox, un fòssil vivent, amb el qual es treballa al laboratori per poder trobar respostes a aquests moments claus i transcendentals de l’evolució. L’amfiox no només és morfològicament el representant viu de l’ancestre de tots els cordats,sinó que, com més endavant veurem, posseeix un genoma “preduplicatiu”, és a dir, un modelen versió simple del genoma de tots els vertebrats, incloent‐hi l’humà. L’anàlisi del genoma de l’amfiox ha permès clarificar l’origen del nostre, alhora que ens ha ajudat a entendre millor l’origen i funcionament de famílies i xarxes gèniques importants per al desenvolupament embrionari i la fisiologia. Així doncs, gràcies als avenços tècnics en la reproducció i experimentació, tenim les bases per poder trobar i entendre els nostres orígens i el funcionament del nostre genoma. L’Evolució del Desenvolupament està vivint una revolució amb l’acumulació de dades genòmiques disponibles, que permeten fer anàlisis comparats en una gran diversitat d’espècies. Tot això està facilitant l’estudi de qualsevol aspecte del genoma, no només des d’una visió monogènica, sinó des d’una visió més àmplia que inclou l’anàlisi de xarxes gèniques reguladores i processos interconnectats en moltes espècies diferents.


Número

Secció

Articles