Equip editorial

  • Direcció:

Rosa CONGOST COLOMER  (Història i Institucions Econòmiques, Universitat de Girona)

Llorenç FERRER ALOS (Història Contemporània, Universitat de Barcelona)

 

  • Consell de Redacció:

Josep Colomé Ferrer  (Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial, Universitat de Barcelona) 

Jaume Dantí Riu (Història Moderna, Universitat de Barcelona)

Antoni Furió  (Història Medieval, Universitat de València)

Antònia Morey   (Història i Institucions Econòmiques, Universitat Illes Balears)

Patrice Pojada  (Història Moderna, Universitat de Perpinyà)

Santi Ponce Vivet (Comunicació, Universitat de Vic)

Enric Saguer Hom (Història i Institucions Econòmiques, Universitat de Girona)

Antoni Riera Melis (Història Medieval, Universitat de Barcelona)

Enric Vicedo Rius (Història i Institucions Econòmiques, Universitat de Lleida)

 

  • Consell Assessor:

Ignasi Aldomà  (Univesitat de Lleida)

Maurice Aymard (École des Hautes Études en Sciences Sociales)

Giuliana Biaggioli  (Universita de Pisa) 

Gerard Beaur (École des Hautes Études en Sciences Sociales / CNRS)

Paul Brasley  (Universitat de Exeter)

Criss Briggs (University of Cambridge)

Salvador Calatayud (Universitat de València)

Aymat Catafau (Universitat de Perpinyà)

Franco Cazzola  (Universita de Bolonia)

Ramon Garrabou (Universitat Autònoma de Barcelona)

Paul Friedman (Universitat de Yale)

Gonçal Artur López Nadal  (Universitat Illes Balears)

Fernanda Barcos (Universidad Nacional de la Plata)

Júlia Marfany  (Universitat de Durham)

Nicolás Marty  (Universitat de Perpinyà)

Jesús Millán   (Universitat de València)

Isabel Moll  (Universitat de les Illes Balears)

Manoela Pedroza  (Universidade Federal Fluminense)

Joan Peytavi Deixona (Universitat de Perpinyà)

Gabriela Piccini (Universita de Siena)

Ricardo Robledo  (Universidad de Salamanca)

Ofelia Rey (Universidad de Santiago de Compostela)

Philippe Schofield (Aberystwyth University)

Pegerto Saavedra (Universidad de Santiago de Compostela)

Paolo Tedeschi (Universita Bocconi Milano)

Enric Tello (Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial, Universitat de Barcelona)

Nadine Vivier (Université de Le Mans)

 

  • Secretariat:

Lisard Palau Elcacho (Universitat de Barcelona)

 

  • Avaluadors/es nº25-29:

Dr. Pere Verdés i Pijuan

Dr. Max Turull Rubinat (Universitat de Barcelona)

Àngels Solà Parera (Universitat de Barcelona)

Ricardo Robledo

Mr. Albert Reixach Sala, Afghanistan

Carles Manera

Elvis Mallorquí

Iñaki Iriarte Goñi

Jordi Ibarz (Universitat de Barcelona)

Gabriel Jover Avella (Universitat de Girona)

Samuel Garrido

Dr. Jesús Contreras (Universitat de Barcelona)

Josep Colomé Ferrer (Universitat de Barcelona)

Montserrat Carbonell (Universitat de Barcelona)

Cristina Borderías Mondéjar (Universitat de Barcelona)

Jordi Bolòs (Universitat de Lleida)