Després de les villæ. La transformació del camp al nord-est català en els segles VI i VII a partir de l’exemple de Vilauba / Villa Alba (Pla de l’Estany)

Autors/ores

  • Pere Castanyer Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries (MAC-Empúries)
  • Joaquim Tremoleda Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC)
  • Lídia Colominas Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries (MAC-Empúries)
  • Ferran Antolín Universitat de Basilea

DOI:

https://doi.org/10.1344/eha.2015.27.43-65

Paraules clau:

establiment rural, villae, hàbitat, antiguitat tardana, nord-est Tarraconensis

Resum

La vil·la romana de Vilauba s’empla a en una petita vall situada al sud de l’estany de Banyoles (Girona). Les excavacions arqueològiques han permès documentar una dilatada seqüència d'ocupació que abasta d'encà del segle I aC fins a la segona meitat del segle VII dC. Malgrat aquesta extraordinària  continuïtat, la fase més tardana, datada a partir de finals del segle V, suposa un canvi radical en  l’estructura i l’organització general de l’establiment. La recent excavació d’un petit nucli d’hàbitat, organitzat a partir de tres unitats domèstiques independents, permet replantejar la  interpretació de les restes agrícoles pertanyents a aquest mateix període descobertes anys enrere i, també , il·lustra el pas cap a noves formes de poblament que són conseqüència del procés de  transformació  i desaparició de les antigues villae.

Biografia de l'autor/a

Ferran Antolín, Universitat de Basilea

Integrative Prehistory and Archaeological Science (IPAS/IPNA), Universitat de Basilea

Descàrregues

Publicades

2015-01-02