Aprofitament de recursos i produccions en l’àmbit rural a la Catalunya medieval: aproximacions des de l’arqueologia

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/eha.2015.27.137-151

Paraules clau:

arqueologia agrària, espais agraris, utillatge agrari, tècniques productives

Resum

A partir de les dades recopilades al llarg de les nostres recerques, mostrem el potencial de l’arqueologia per a l’estudi del món rural a la Catalunya medieval. Els principals eixos que tractarem són l’utillatge agrari, les instal·lacions per a la transformació i emmagatzematge de productes agraris, l’activitat ramadera, els espais agraris i les àrees de captació de recursos. En aquest sentit, creiem que podem aportar dades força interessants que ens han de servir per a potenciar les recerques interdisciplinàries en temes d’història rural d’època medieval.

Biografia de l'autor/a

Marta Sancho i Planas, Universitat de Barcelona

Institut de Recerca de Cultures Medievals. Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona.

Descàrregues

Publicades

2015-01-06