Continuïtats i canvis en el sistema agrari dels Països Catalans (segles XIV-XV)

Autors/ores

  • Ferran García-Oliver Universitat de València

DOI:

https://doi.org/10.1344/eha.2015.27.155-183

Paraules clau:

petita explotació pagesa, unitat domèstica, rendes agràries, diferenciació econòmica, mercat, capital urbà

Resum

L’estructura agrària de Catalunya, el País Valencià i les Illes als darrers segles de l’edat  mitjana presentava trets d’un gran dinamisme, amb la irrupció de conreus comercials, la penetraci urbana i  la centralitat del mercat, en els seus distints  mbits de mercat de productes, teixits, treball i crèdit. Però, llevat d’escasses excepcions d’algunes parròquies mallorquines, la petita explotació pagesa resistí les expropiacions massives o una remodelació profunda de la propietat, com s’operà en altres zones europees. Quin és el pes dels canvis i quin és el pes de les continuïtats i el seu perquè són el motiu d’anàlisi d’aquest article.

Biografia de l'autor/a

Ferran García-Oliver, Universitat de València

Catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de València.

Descàrregues

Publicades

2015-01-07