Tot pensant en el conflicte remença: reflexions i propostes

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/eha.2013.25.29-46

Paraules clau:

remences, servitud medieval, pagesia, conflicte remença, Catalunya

Resum

En aquest article es presenten i es discuteixen les recerques sobre els remences medievals fetes per la historiografia al llarg dels darrers anys. A més es proposen una sèrie de temes que cal investigar per tal d’avançar en el coneixement del conflicte remença. Es tracta, doncs, d’una posada al dia i d’una mirada al futur sobre aquesta temàtica fonamental en la història de Catalunya.

Biografia de l'autor/a

Rosa Lluch Bramon, Universitat de Barcelona

Professora del Departament d’Història Medieval de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona.

Descàrregues

Publicades

2013-01-02