Les dificultats en l’aprofitament de les aigües del Xúquer. El molí, l’assut i la nora de Matada (segles xiii-xvi)

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/eha.2012.24.55-76

Paraules clau:

molins, enginyeria hidràulica, Xúquer, història de la construcció, història del treball

Resum

Amb la reconstrucció d’un molí fluvial andalusí junt al riu Xúquer, en el lloc de Matada, s’engega la història d’un complex hidràulic medieval format per un assut, un molí i una gran sénia per al regadiu, que permetrà endinsar-nos en aspectes no sempre tractats fins al moment per la historiografia valenciana sobre la molineria: des de la relació del poblament amb el sistema hidràulic, de les rendes que generava i la seua administració o dels seus costos i l’impacte en l’economia local o comarcal, en vespres de la conquesta feudal fins al començament d’època moderna.

Biografies de l'autor/a

Ferran Esquilache Martí, Universitat de València

Doctorand del departament d’Història Medieval de la Universitat de València.

Ivan Martínez Araque, Universitat de València

Doctorand del departament d’Història Medieval de la Universitat de València.

Descàrregues

Publicades

2012-01-03