L’aigua a la protohistòria. Les estructures hidràuliques d’àmbit urbà a Catalunya

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/eha.2012.24.77-103

Paraules clau:

aigua, abastiment, evacuació, primera edat del ferro, ibèric, Catalunya

Resum

En el present article volem il·lustrar el ventall de primerenques solucions que l’home va enginyar per a la recollida, l’emmagatzematge i l’evacuació de les aigües en l’àmbit urbà a Catalunya, amb l’examen i l’estudi de les principals obres hidràuliques dutes a terme al llarg de la protohistòria. Mitjançant l’anàlisi d’algunes de les estructures hidràuliques més representatives dels horitzons culturals de la primera edat del ferro i l’ibèric del Principat català, pretenem il·lustrar les principals característiques, formes i modes d’aparició, així com el desenvolupament dels primers sistemes de gestió de l’aigua de consum, aspectes indispensables per poder comprendre una mica millor els orígens i els primers passos de l’art del domini de l’aigua a les nostres terres.

Biografia de l'autor/a

Meritxell Oliach Fàbregas, Institut Català d'Arqueologia Clàssica

Investigadora en formació (FI) a l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica.

Descàrregues

Publicades

2012-01-04