Ús i aprofitament de l’aigua en l’àmbit domèstic i industrial a través de les fonts arqueològiques: quatre exemples d’època medieval i moderna

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/eha.2012.24.329-346

Paraules clau:

arqueologia, edat mitjana, aigua, àmbit domèstic, àmbit industrial

Resum

Presentem quatre exemples d’usos de l’aigua a l’edat mitjana i moderna que hem pogut documentar a través de la recerca arqueològica portada a terme els darrers anys i que es corresponen a cronologies diferents: L’aprofitament de l’aigua de pluja en l’hàbitat tardoantic i altmedieval d’Els Altimiris (segles v-viii); El control i l’ús de l’aigua en l’establiment siderúrgic de Fabregada (segles xi-xiii); El circuït de l’aigua en el Castell de Mur (segles xi-xv) i La captació d’aigües subterrànies a partir del sistema de qãnat, a la Sínia (segle xvi).Cada un d’aquests exemples l’interpretem dins del seu context històric i arqueològic i finalment fem una valoració general de l’eficàcia d’aquests modestos sistemes hidràulics i de la importància que tingueren
a l’edat mitjana i moderna.

Biografia de l'autor/a

Marta Sancho i Planas, Universitat de Barcelona

Professora del Departament d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica de la Universitat de Barcelona.

Descàrregues

Publicades

2012-02-06