Les mestresses Baldrich a través dels capítols matrimonials (segles XVII-XIX)

Autors/ores

  • Carme Sanmartí Roset Universitat de Vic
  • Montserrat Sanmartí Roset Universitat Rovira i Virgili

DOI:

https://doi.org/10.1344/eha.2009.22.91-110

Paraules clau:

Mestresses, Capitols matrimonials, Camp de Tarragona, arxius patrimonials

Resum

En aquest article ens proposem estudiar  la rellevància que van tenir les mullers dels successius hereus en el desenvolupament del patrimoni de la família  Baldrich de Valls (Tarragona). Es tracta de les tretze mestresses corresponents a set hereus, que abracen des de la segona meitat del segle XVII fins al 1835, any de la mort de la darrera mestressa Baldrich.  D'aquest  període es conserva, a més de capítols matrimonials i testaments,  una notable correspondència. Les aportacions materials i socials d’aquestes dones es poden avaluar principalment a través d'aquesta documentació  pública i privada que  proporciona informació de les seves activitats com a senyores i majores de la casa.

 El seu paper  en la gestió de la casa Baldrich palesa la importància que tenia l’elecció de l’esposa de l’hereu en les famílies benestants. Conscients d'aquest fet,  els Baldrich van seleccionar curosament les dones que havien d’ampliar el seu patrimoni, dirigir les seves llars, educar els seus fills i ajudar-los a assolir relleu social. Una bona candidata havia de servir per reforçar els lligams amb altres famílies amb interessos econòmics semblants, col•laborar a ampliar el radi d’influència o incrementar el patrimoni. La documentació mostra, a més, com les mestresses van ser determinants en la transmissió de valors religiosos i culturals sobre el conjunt de la família i, molt especialment, sobre els fills i filles i també com van col•laborar a configurar el pensament dels Baldrich.

Descàrregues

Publicades

2011-01-05