Les torres, propietats agrícoles grans amb orígens en alous i territoris de vil·les altmedievals (Vallès Occidental, segles xi-xix)

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/eha.2019.30-31.93-136

Paraules clau:

torre, castell termenat, domus, quadra, vil·la altmedieval, mas, franc alou, Canyelles, Clasquerí, Santa Coloma de Barberà, Feu, Pèlags, Santiga, Sobarbar, Solar d’Oriac, Togores i Ullastre

Resum

L’estudi descriu el procés històric i cronològic d’unes propietats agrícoles grans, per al que és la comarca del Vallès Occidental, que s’anomenen torres, segons les dues accepcions d’estructura defensiva vertical, i de segona residència, i també segons l’accepció d’època moderna de gran finca amb casal, propietat d’amos forans. Els seus orígens es remunten a domus medievals i alous del segle xi. Coincideixen territorialment amb part dels termes d’algunes de les vil·les dels segles x i xi. Tot i les transformacions i la disgregació de la propietat aloera, un nombre significatiu d’aquestes finques continuaran poc alterades, pel que fa a l’extensió de les terres pròpies, fins al segle xix, situades enmig del paisatge de masos, parròquies i castells de plana.

Biografia de l'autor/a

Esteve Canyameres Ramoneda, Fundació Bosch i Cardellach

Historiador de la Fundació Bosch i Cardellach.

Descàrregues

Publicades

2021-01-27

Número

Secció

Miscel·lània