Orígens, evolució i expansió del contracte de rabassa morta a la Catalunya central (segles xvii-xix)

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/eha.2019.30-31.137-169

Paraules clau:

rabassa morta, emfiteusi, complantació, vinya, història agrària, Catalunya central

Resum

El contracte de rabassa morta va esdevenir un mecanisme per desbloquejar el mercat de la terra i una eina clau per ampliar la superfície vitícola. Alhora permetia a una gran quantitat de pagesos accedir a la propietat de la terra.

Per estudiar les vicissituds d’aquest contracte agrari —l’origen, l’evolució i l’expansió— s’ha realitzat un buidatge sistemàtic dels protocols notarials de l’Arxiu Comarcal de Manresa, fons on consten contractes de rabassa morta de la majoria de pobles ubicats a la comarca del Bages.

Aquest contracte agrari adquireix a Catalunya una rellevància especial a partir del segle xviii, sobretot a la segona meitat del xix. S’analitzen alguns paràmetres clau, com ara: la seva cronologia i geografia; la intensitat de plantació i els diferents ritmes d’expansió; el
seu antecedent: la complantació; l’enduriment o la flexibilitat de les clàusules, per exemple en la durada del contracte, les parts de fruits i el tipus d’entrada.

Biografia de l'autor/a

Jaume Plans i Maestra, Universitat Oberta de Catalunya

Historiador de la Universitat Oberta de Catalunya.

Descàrregues

Publicades

2021-01-27

Número

Secció

Miscel·lània