Els oficis de la construcció a la Garrotxa i la Selva, 1560-1660. Arquitectes, picapedrers i mestres de cases

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/eha.2019.30-31.237-263

Paraules clau:

picapedrer, mestre de cases, arquitecte, rajoler, teuler, calciner, masia, casa mitgera, església, immigració occitana, concili de Trento, Garrotxa, Selva

Resum

La intensa activitat constructora a moltes viles de les comarques de la Garrotxa i la Selva, entre 1560 i 1660, és deguda a tres grans factors: a la millora de la conjuntura econòmica (a partir de l’especialització, sobretot entorn de la draperia), al notable creixement demogràfic i als efectes dinamitzadors del concili de Trento. L’arribada de centenars de mestres de cases i picapedrers occitans, i la participació de rajolers, fusters, serradors i ferrers locals, van fer possible un fenomen simultani i coincident de gran envergadura: la construcció de noves cases, barris i carrers sencers, l’alçament de masos de nova planta, la rehabilitació i embelliment de moltes cases de pagès, així com la construcció de noves esglésies, noves capelles i nous campanars.

Descàrregues

Publicades

2021-01-27

Número

Secció

Miscel·lània