Els rabassers penedesencs del segle XVIII. Aproximació a les implicacions jurídiques, econòmiques i socials del contracte de rabassa morta

Autors/ores

  • Belén Moreno Claverías Universidad Autónoma de Madrid

DOI:

https://doi.org/10.1344/eha.2007.20.113-132

Paraules clau:

contracte de rabassa morta, emfiteusi, P. Vilar, rabassers, condicions de vida

Resum

En aquest text s’aborden diverses qüestions relacionades amb el contracte de rabassa morta. En primer lloc, es recullen les aportacions de P. Vilar sobre l’evolució d’aquest contracte de plantació de vinya i es comparen amb els resultats obtinguts a l’Alt Penedès del segle XVIII. En segon lloc, s’analitza l’evolució jurídica del contracte a través de l’examen de les seves clàusules al llarg del segle. Per últim, es fa una aproximació a les dimensions social i econòmica de la rabassa a partir dels inventaris post-mortem i els encants públics dels rabassers, fonts que aporten pistes valuoses sobre les seves condicions de vida.

Descàrregues

Publicades

2021-01-28