Pluriactivitat pagesa i canvi agrari al Vallès Occidental. L’exemple de Matadepera, 1760-1900.

Autors/ores

  • Pere Roca Fabregat

DOI:

https://doi.org/10.1344/eha.2006.19.143-174

Paraules clau:

Vallès Occidental, pluriactivitat, masies policulturals, pagesos de carrer, expansió vitícola, forns de calç

Resum

La pluriactivitat ha estat una de les característiques fonamentals que han defi-nit la història de les economies familiars de la pagesia catalana des de molt abans del segle XIX. En aquest article estudiem els procés de transformació experimentat pel treball no agrari de la comunitat pagesa de Matadepera entre mitjan segle XVIII i finals del segle XIX. Al llarg d’aquest període l’esmentat municipi va experimentar una notable transformació en l’estructura agrària, la demografia i les formes d’assentament de la població, que passa d’estar basada en una antiga xarxa de masies policulturals a tenir per centre un nou poble de carrer. La plu-riactivitat de les masies responia a la demanda de productes i serveis imprescin-dibles per al funcionament i el manteniment de les pautes de comercialització d’aquelles complexes explotacions. La pluriactivitat dels pagesos de carrer tenia molt a veure amb els mecanismes de subsistència i reproducció de les explota-cions més pobres.

Biografia de l'autor/a

Pere Roca Fabregat

Historiador i professor d'institut.

Descàrregues

Publicades

2021-02-11