La demanda d’aigua per a la producció d’aliments a Catalunya. Dèficit actual i perspectives de futur

Autors/ores

  • Joan Anglès Sedó Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

DOI:

https://doi.org/10.1344/eha.2010.23.107-115

Paraules clau:

Aigua virtual, consum d’aigua, producció d’aliments

Resum

Catalunya és un país petit, predominantment forestal i amb una elevada densitat de població, per la qual cosa, la superfície agrícola utilitzada (SAU) per habitant és molt reduïda, amb un valor del voltant de 1.500 m2. Per culpa d’això, la producció d’aliments a Catalunya és molt inferior a la que es consumeix, de manera que la taxa de cobertura de la balança comercial agroalimentària per als productes no transformats no arriba al 40% de mitjana anual. Per tal de millorar el grau d’autoproveïment d’aliments, millorar l’eficiència en la utilització
de l’aigua, aturar la despoblació del medi rural i, en conseqüència, prevenir la degradació del medi agrari i del medi natural, el Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya considera prioritària la política de regadius des dels dos vessants, la modernització dels regadius tradicionals i la realització dels nous regadius d’alta eficiència ja programats. Amb aquesta finalitat, ha redactat el Pla de Regadius de Catalunya que preveu la modernització de 178.000 ha de regadius tradicionals i la implantació de 126.000 ha de nous regadius d’alta eficiència en el període 2008-2020

Descàrregues

Publicades

2021-03-05