Els drets sobre la pesca a l’Alt Maresme (terme de Montpalau). Delme, castellatge i peix senyoriu (segles xiii-xvi)

Autors/ores

  • Antoni Ginot Julià Universitat de Girona

DOI:

https://doi.org/10.1344/eha.2021.33.161-188

Paraules clau:

pesca, renda, feudalisme, delmes, castlania, Montpalau

Resum

En la història de la renda senyorial, els drets sobre la pesca tenen un paper importantíssim en les senyories que comptaven amb activitat pesquera. Aquí ens centrarem en els drets que es documenten al llarg de quatre segles (xiii-xvi) a la baronia de Montpalau (Maresme), integrada al vescomtat de Cabrera. L’objectiu de l’estudi present és copsar com van evolucionar, entendre la vinculació que mantingueren amb la senyoria jurisdiccional i documentar drets poc estudiats: el castellatge del peix, per exemple.

Descàrregues

Publicades

2021-11-25

Número

Secció

Miscel·lània