L' impacte econòmic i social de guerres, malalties i altres catàstrofes a la Ribera del Xúquer, València (segles xvi-xviii)

Autors/ores

  • Tomàs Peris Albentosa Universitat de València

DOI:

https://doi.org/10.1344/eha.2022.34.107-138

Paraules clau:

catàstrofes, crisis, malalties, exèrcit, guerres, fiscalitat

Resum

La llarga durada permet copsar les catàstrofes no com a commocions puntuals sinó com a processos en els quals es combinen un gran nombre d’episodis ordinaris —de baix impacte— amb uns pocs d’extraordinaris i algun d’extrem, que són els que monopolitzen l’atenció dels estudiosos. Aquest prisma d’anàlisi ajuda a palesar que el factor antròpic preval sobre el component natural, de manera que les pitjors catàstrofes foren les provocades per causes polítiques i econòmiques.

Biografia de l'autor/a

Tomàs Peris Albentosa, Universitat de València

Mi trayectoria investigadora se ha centrado fundamentalmente en el aprovechamiento de las aguas, gestión hidráulica, huertas e historia agraria del territorio valenciano entre los siglos XVI y XVIII. Además, he investigado otros aspectos históricos, en especial sociales, en la comarca de la Ribera del Xúquer en la misma época. Finalmente, entre 1988 y 1999 publiqué diversos trabajos sobre Didáctica de la Historia, la mayor parte de ellos en colaboración con Encarna Gil Saura.
Una parte significativa de la investigación publicada, para la cual no he podido incluir aquí todavía enlaces directos, puede consultarse en Researchgate, Dialnet, en la web de la revista en la que fue publicado cada artículo, google académico o en google imágenes.

Descàrregues

Publicades

2022-11-30