Els inicis crítics del poblament rural altmedieval a Catalunya: el segle v a la llum de l’arqueologia

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/eha.2023.35.69-108

Paraules clau:

poblament, baix imperi, villae, coves, arqueologia

Resum

Es presenta una anàlisi arqueològica de les transformacions que afectaren el món rural en el marc de la crisi de l’estat romà en el segle v i que donaren lloc a l’aparició del poblament altmedieval. Amb aquest fi, es descriuen, es comparen i s’interpreten tres fenòmens arqueològics concrets i els seus contextos materials: el final de les vil·les baix-imperials, les ocupacions en cova i els assentaments en alçada.

Descàrregues

Publicades

2023-12-09