El nivell de vida de la pagesia medieval a la Catalunya central. L’inventari del mas Coromina de Viladordis (1397)

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/eha.2023.35.111-154

Paraules clau:

Bages, història agrària, món rural, nivell de vida, inventari de béns, pagesia grassa

Resum

L’objectiu del present article és l’estudi de la qualitat de vida, així com de la cultura material i l’estatus econòmic que caracteritzaren i distingiren el mas Coromina de Santa Maria de Viladordis, una parròquia rural propera a la ciutat de Manresa, capital de l’actual comarca del Bages. Aquests aspectes s’han analitzat a través de l’inventari de béns relictes del mas pertanyents al seu hereu i propietari, un document que fou redactat entre els dies 6 i 15 de març de 1397 a instància de la seva vídua. Així, a escala quantitativa i qualitativa, aquest document proporciona dades i informacions d’una excepcionalitat poc comuna les quals, al seu torn, ens han permès aprofundir en el nivell econòmic i patrimonial d’alguns dels membres de la pagesia grassa i benestant de finals del segle xiv en aquesta zona de la Catalunya central.

Descàrregues

Publicades

2023-12-09