Població, riquesa i treball en una parròquia rural a la baixa edat mitjana (Llagostera, c. 1460-1490)

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/eha.2023.35.179-204

Paraules clau:

comunitats rurals, menestralia, agricultura, impostos sobre la renda

Resum

Aquest estudi analitza les formes de treball i les fonts de renda en una comunitat rural a la darreria del segle xv. Ho fa mitjançant la descripció de diferents activitats agropecuàries i menestrals que tenien lloc al terme de Llagostera. Les principals fonts documentals que hi són emprades són les actes del notari i els registres de la cort jurisdiccional d’abast local. A la vegada, s’hi descriu l’impost sobre la renda (o redelme), instrument fiscal a mans de la comunitat local i que tenia com a objectiu gravar la totalitat de la riquesa produïda al terme.

Descàrregues

Publicades

2023-12-09