Imatge de la portada

El llenguatge com a sistema natural complex

Lluís Barceló-Coblijn

Resum


La complexitat es troba arreu del món natural. Diversos fets naturals s’han analitzat a través de les xarxes, amb la qual cosa s’ha pogut constatar que rere un patró de complexitat hi ha un conjunt d’elements que interactuen els uns amb els altres. En aquest treball es proposa contemplar la facultat del llenguatge com a sistema natural complex. La complexitat del llenguatge es pot detectar almanco en dos àmbits: en el sociolingüístic i en el seu desenvolupament ontogènic. Els estudis de xarxes mostren que el tipus de desenvolupament que segueix la sintaxi no és gaire diferent del de certes dinàmiques socials. Aquests estudis mostren un alt grau d’homogeneïtat quant a les fases de desenvolupament, alhora que corroboren una íntima relació entre el lexicó i la sintaxi.

 

 


Paraules clau


xarxes petit-món; xarxes sintàctiques; adquisició; ontogènia; sociolingüística

Text complet:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/lsc.11.2013.5696

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona