ISSN en línia: 1697-5928

Sobre la revista

Llengua, societat i comunicació (http://revistes.ub.edu/index.php/LSC) (LSC) és una revista electrònica de periodicitat anual que té l’objectiu de difondre treballs centrats en la interfície entre llengua, comunicació i societat. La revista té la voluntat expressa de transferir aquest coneixement interdisciplinari a la comunitat científica i també a la societat. D’acord amb aquest objectiu, el propòsit central de la revista és publicar monogràfics que presenten diferents connexions entre la llengua, la societat i la comunicació en un sentit ampli.

Al llarg d’aquests anys, Llengua, Societat i Comunicació ha anat posant a l’abast de la societat disset monogràfics centrats en diversos temes: els models lingüístic escolars a Catalunya, la Constitució espanyola, la retòrica i la persuasió, la Unió Europea i la diversitat lingüística, l’adquisició d’una L2, les organitzacions, les llengües minoritzades, la tecnologia, la immigració, la lingüística forense, la medicina, la complexitat, la història social, el cervell, la demolingüística, les llengües de signes i l’aprenentatge inicial de la L1.

Actualment, la revista té una periodicitat anual i, des de l’inici, cada número conté un recull de premsa que inclou articles apareguts als mitjans de comunicació relacionats amb el tema central de cada monogràfic i una llista d'enllaços d'interès que poden proporcionar més informació sobre el que s'hi llegirà; a més, cada article està acompanyat de resums en català, espanyol i anglès. Al llarg del temps, LSC ha incorporat una altra secció: les entrevistes a investigadors de referència en els temes de cada monogràfic.

Al marge d’aquests aspectes, i com a part de l’evolució de la revista, el consell assessor de Llengua, Societat i Comunicació ha augmentat i s’ha internacionalitzat, així com també els índexs i bases de dades on s’inclou. El procés d’edició de LSC s’ha anat modificant i informatitzant i des de l’any 2012 utilitza la plataforma de l’OJS d’accés obert. La revista s’ha anat publicant gràcies als editors i autors que hi ha col·laborat desinteressadament i amb la màxima eficàcia i professionalitat, gràcies a l’equip editorial (consell assessor i de redacció, coordinadors, revisors, maquetadors i suport multimèdia); gràcies, també, als ajuts econòmics del vicerectorat de Projecció i Internalització de la Universitat de Barcelona i al suport tècnic del CUSC i del CRAI de la Universitat de Barcelona. La revista continua editant-se, a més, gràcies a la bona acollida que en fan els lectors (els anys 2018 i 2019 la revista s’ha visitat entre 17.000 i 18.000 vegades i les descàrregues han arribat a més 8.000 l’any 2018 i a més de 10.000 l’any 2019).

LSC publica aquest desembre del 2019 el número 17 i celebra 15 anys d’existència. El número 17 se centra en l'aprenentatge inicial del llenguatge i presenta, des d’una perspectiva polièdrica, diferents mirades actualitzades sobre el primer aprenentatge lingüístic. Per celebrar l’aniversari, en aquest 17è número s’han inclòs un parell d’entrevistes dutes a terme per l’editora del monogràfic, Laura Bosch Galeran (UB), sobre els aprenentatges lingüístics: la de Cristopher Fennell (Universitat d’Ottawa), centrada en el bilingüisme i les etapes inicials de l’aprenentatge del llenguatge, i la de Nivedita Mani (Georg-August-Universität Göttingen), focalitzada en l’aprenentatge lèxic i la curiositat infantil com a motor de la construcció lèxica. La primera es pot veure en vídeo i totes dues es poden llegir en anglès i català.

Esperem que Llengua Societat i Comunicació pugui continuar suscitant l’interès dels lectors i adaptant-se a les noves sinergies i reptes que la societat, la llengua i la comunicació proposin.

Universitat de Barcelona, desembre del 2019

Josefina Carrera-Sabaté (directora de Llengua, Societat i Comunicació)

 

Avisos

Número actual

Núm. 19 Reptes de la comunicació especialitzada

Aquest número està dedicat al món de la comunicació especialitzada, sobretot a la comunicació cultural, la social i la científica.

Publicades: 2021-11-19
Veure tots els números