Avisos

“Reptes de la comunicació especialitzada” (2021)

Tot i que vivim en la societat de la comunicació, no sempre es té prou en compte aquest fenomen en les ciències, malgrat que és la clau de la cultura humana. A la pràctica, en el món en què vivim no saber comunicar adequadament un missatge equival a no ser tingut en compte. Per això volem dedicar aquest monogràfic al món de la comunicació especialitzada en algunes de les seves facetes més rellevants: la comunicació cultural, la social i la científica. Es tracta d'especialitats que, en els darrers anys, s’han enfocat des de diferents perspectives, tècniques i teories interdisciplinàries, molt vinculades a les noves demandes i necessitats de la societat actual.

Com que la comunicació és un fenomen omnipresent, som conscients que no podrem abastar totes les manifestacions de la comunicació, però almenys volem fer-hi un recorregut el més significatiu possible. Per això, es valoraran sobretot els articles que plantegin de forma entenedora per al lector no especialitzat les característiques, els assoliment i els reptes de futur de la comunicació especialitzada en les disciplines esmentades. També es tindran especialment en compte les aportacions que valorin els efectes de la pandèmia de la Covid en el futur de la comunicació.  

La data màxima per a la recepció d’articles és el 20 de febrer del 2021. Podeu enviar els articles seguint les indicacions de l’enllaç següent: http://revistes.ub.edu/index.php/LSC/about/submissions#onlineSubmissions

Francesc Bernat (UB)

 • Música i llengua (2022)

  2021-11-20

  Les connexions entre la música i la llengua són ancestrals i totes dues han conviscut al llarg de la història de la humanitat. Música i llengua comparteixen elements (so, ritme, melodia, sintaxi...) que s’organitzen en categories per ser produïts, combinats i memoritzats. En les manifestacions musicals i lingüístiques de les persones s’han observat processos d’abstracció i de seqüenciació similars i sembla que comparteixen una mateixa base cognitiva.

  En la interrelació entre llengua i música també s’ha parlat d’aspectes emocionals relacionats amb les primeres manifestacions musicals, que faciliten l’adquisició de les llengües. En el viatge lingüisticomusical de la humanitat, la música, igual que la llengua, té una importància fonamental en qualsevol societat perquè és un mitjà de comunicació, una eina de transformació social i, en definitiva, part del patrimoni cultural d’un poble.

  El número 20 de Llengua Societat i Comunicació se centra en les connexions entre música i llengua en sentit ampli. Hi són benvinguts articles de difusió de la recerca filològica i musical, connectats amb àrees de coneixement que hi estan vinculades com la psicolingüística, la pedagogia o la sociologia. Es valoraran especialment els articles que plantegin de forma entenedora per al lector no especialitzat els assoliments i els reptes de futur d’aquesta interrelació.

  La data màxima per a la recepció d’articles és el 20 de febrer de 2022. Podeu enviar els articles seguint les indicacions de l’enllaç següent: http://revistes.ub.edu/index.php/LSC/about/submissions#onlineSubmissions

                                                                                                          Coordinació: Josefina Carrera-Sabaté (UB)

  Llegir més sobre Música i llengua (2022)