Els llibres d’entrades de malalts de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona (s. XV-XVIII)

Reis Fontanals Jaumà

Resum


Aquest article analitza el conjunt de llibres de malalts de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona entre els segles XV i el XVIII que es conserven actualment a la Biblioteca de Catalunya i a l’Arxiu Històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Els llibres s’estudien des de diferents punts de vista i s’agrupen a partir de la seva ubicació, de la seva tipologia, morfologia i cronologia. S’hi identifiquen de forma sistemàtica les dades que contenen i la seva evolució al llarg del temps. La inclusió d’un bon nombre d’exemples i de comparances amb altres fonts històriques, mostra la dimensió d’aquesta documentació com a recurs estadístic fiable, però a més, l’article vol posar de relleu la riquesa informativa d’aquests documents com a font primera de gran valor per a la recerca en el camp assistencial d’època medieval i moderna.


Paraules clau


Hospital de la Santa Creu, hospitals, assistència, Catalunya, Barcelona, arxius hospitalaris, documentacio

Text complet:

PDF PDF (English)

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona