L’art militar al Tirant lo Blanc

Martí de Riquer

Resum


El Dotzè del Chrestià d’Eiximenis és una excel·lent guia per a la comprensió d’alguns aspectes militars del Tirant lo Blanc. L’autor de l’article suposa que Joanot Martorell, el llegí i devia compulsar els seus ensenyaments amb la seva pròpia experiència militar. Un cop Tirant s’ha fet famós a Anglaterra, vénen els episodis mediterranis, on el protagonista és nomenat Capità imperial i general de la gent d’armes i de la justícia de l’Imperi grec. En aquests episodis no tot són batalles campals i combats entre forces oposades, sinó també una descripció acurada de determinats enginys de guerra i de recursos hàbils i intel·ligents per a sortir de situacions difícils, que Martorell especifica i descriu amb un admirable detallisme. Els nombrosos exem-ples de certes tàctiques apareixen també en el Dotzè en els capítols dedicats a les coses militars i guerreres. I encara que això  no permet assegurar amb total certesa que Martorell s’hagi inspirat en Eiximenis, ens corrobora, una vegada més, que el Tirant lo Blanc és una novel·la fermament fonamentada en una realitat autèntica o, si es vol, que és un ver document d’una època.


Paraules clau


Tirant lo Blanc; Joanot Martorell; Dotzè del Chrestià; tàctiques militars; mesura i realisme

Text complet:

PDF (English) PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona