Tres noves inscripcion ibèriques sobre pedra

Autors/ores

  • Joan Ferrer Universitat de Barcelona

Paraules clau:

Llengua ibèrica, Escriptura ibèrica, inscripció ibèrica, romanització, inscripcions sobre pedra

Resum

En aquest treball es presenten tres fragments d’inscripcions ibèriques nord-orientals inèdites sobre pedra: una de Porquerisses, una de Tarragona i una de Montblanc. Les dues primeres van aparèixer reaprofitades en contextos posteriors, mentre que el context de la tercera és desconegut. El seu estat fragmentari en dificulta l’anàlisi, però a la de Tarragona sembla plausible la reconstrucció de la coneguda fórmula aŕe[take]. Mentre que a la de Porquerisses es podria identificar una seqüència de la inscripció de La Vispesa : eki / [s]iŕa[n] /. Respecte de la seva cronologia, la de Porquerisses presenta un estil tosc i trets arcaïtzants en la seva paleografia que serien compatibles amb una cronologia de ss IV-III aC. Mentre que la inscripció de Montblanc presenta una paleografia més moderna i línies de pautat, però l’estil segueix essent tosc, que potser podria ser ja del s. II aC. En canvi, la inscripció de Tarragona, presenta un estil plenament romanitzat, probablement ja del s. I aC.

Descàrregues

Publicades

2018-12-21

Com citar

Ferrer, J. “Tres Noves Inscripcion ibèriques Sobre Pedra”. Anuari De Filologia. Antiqua Et Mediaeualia, no. 8, Dec. 2018, pp. 312-28, https://revistes.ub.edu/index.php/AFAM/article/view/27126.