Tres noves inscripcion ibèriques sobre pedra

Joan Ferrer

Resum


En aquest treball es presenten tres fragments d’inscripcions ibèriques nord-orientals inèdites sobre pedra: una de Porquerisses, una de Tarragona i una de Montblanc. Les dues primeres van aparèixer reaprofitades en contextos posteriors, mentre que el context de la tercera és desconegut. El seu estat fragmentari en dificulta l’anàlisi, però a la de Tarragona sembla plausible la reconstrucció de la coneguda fórmula aŕe[take]. Mentre que a la de Porquerisses es podria identificar una seqüència de la inscripció de La Vispesa : eki / [s]iŕa[n] /. Respecte de la seva cronologia, la de Porquerisses presenta un estil tosc i trets arcaïtzants en la seva paleografia que serien compatibles amb una cronologia de ss IV-III aC. Mentre que la inscripció de Montblanc presenta una paleografia més moderna i línies de pautat, però l’estil segueix essent tosc, que potser podria ser ja del s. II aC. En canvi, la inscripció de Tarragona, presenta un estil plenament romanitzat, probablement ja del s. I aC.


Paraules clau


Llengua ibèrica; Escriptura ibèrica; inscripció ibèrica; romanització; inscripcions sobre pedra

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia
Contacte principal: Alejandra Guzmán Almagro
Deganat de la Facultat de Filologia
Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona
Pàgina web: http://revistes.ub.edu/index.php/AFAM
Adreça electrònica: aguzman@ub.edu

RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona