Teologia cosida. Consideraciones sobre al definició del Concili iconoclasta de Hiereia (754)

Autors/ores

  • Ernest Marcos Hierro Universitat de Barcelona (UB)

Paraules clau:

teologia iconoclasta, Concili de Hiereia, Constantí V, Bizanci

Resum

Aquest article examina l’argumentació teològica dels redactors del Horos o Definició del Concili iconoclasta de Hiereia (754), convocat per l’emperador Constantí V. Es distingeix entre arguments externs, extrets de les Sagrades Escriptures i de les obres dels Pares de l’Església, i interns, creats per a les sessions de l’assemblea a partir del debat teològic previ sobretot amb les obres de Joan Damascè i s’analitza la tècnica de cosit dels textos bíblics en el document.

Descàrregues

Publicades

2018-12-21

Com citar

Marcos Hierro, E. “Teologia Cosida. Consideraciones Sobre Al Definició Del Concili Iconoclasta De Hiereia (754)”. Anuari De Filologia. Antiqua Et Mediaeualia, no. 8, Dec. 2018, pp. 521-32, https://revistes.ub.edu/index.php/AFAM/article/view/27151.