IMATGES DE KLEIST: ENTRE CLASSICISME, ROMANTICISME I MÉS

Jordi Jané

Resum


A l’obra de Kleist s’hi troben imatges i arguments que fan dubtar de la seva adscripció usual a l’època entre Classicisme i Romanticisme, perquè això amaga idees centrals del debat, en el que ell participa, entre la visió tradicional del món de l’Antic Règim i les noves idees difoses pels jacobins arran de la Revolució Francesa. Aquí es contextualitzen imatges dins de Michael Kohlhaas Das Erdbeben in Chilique mostren el seu apropament a les idees jacobines.Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.1344/%25x

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Anuari de Filologia. Literatures Contemporànies
(ISSN online: 2014-1416 / paper: 2604-1588)
Coordinadora: Rosa Pérez Zancas
Deganat de la Facultat de Filologia i Comunicació
Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalenes, 585 - 08007 Barcelona
Adreça electrònica: rosaperezz@ub.edu

RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona