La lectura entre els infants i els joves a Catalunya (2018-2019)

Autors/ores

  • Jaume Centelles

DOI:

https://doi.org/10.1344/ABLL.2020.6.007

Paraules clau:

Lectura infantil i juvenil, Plans de promoció de la lectura, Informe PISA, Proves PIRLS

Resum

En aquest capítol es fa palès un cert estancament del grau d’assoliment de les competències lectores per part dels infants i joves, i es reflexiona sobre algunes de les possibles causes d’aquesta inèrcia conformista que ens porta a un «anar fent» que ens impedeix aprofitar el potencial humà del país.

 

També es relacionen alguns plans institucionals de suport a la lectura, la consolidació d’activitats reeixides —jornades, congressos, grups de treball— que mostren interès de fer de la lectura una pedra angular de l’educació i s’apunten algunes idees o situacions que ens allunyen de l’optimisme que hauria de motivar-nos, si és que ens volem constituir definitivament com a societat lectora.

Biografia de l'autor/a

Jaume Centelles

Mestre i bibliotecari escolar

Descàrregues

Publicades

2020-09-08