La lectura entre els infants i els joves a catalunya (2018-2019)

Jaume Centelles

Resum


En aquest capítol es fa palès un cert estancament del grau d’assoliment de les competències lectores per part dels infants i joves, i es reflexiona sobre algunes de les possibles causes d’aquesta inèrcia conformista que ens porta a un «anar fent» que ens impedeix aprofitar el potencial humà del país.

 

També es relacionen alguns plans institucionals de suport a la lectura, la consolidació d’activitats reeixides —jornades, congressos, grups de treball— que mostren interès de fer de la lectura una pedra angular de l’educació i s’apunten algunes idees o situacions que ens allunyen de l’optimisme que hauria de motivar-nos, si és que ens volem constituir definitivament com a societat lectora.


Paraules clau


Lectura infantil i juvenil; Plans de promoció de la lectura; Informe PISA; Proves PIRLS

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.1344/ABLL.2020.6.007

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona