Contacto

Universitat de Barcelona, Carrer de Montalegre, 6, 08001 Barcelona

Contacto principal

Anna Maria Guasch
Departament d´ Història de l ´Art. Universitat de Barcelona.
Teléfono +34626077739

Contacto de soporte

Anna Pérez Millán