Efecte d’una experiència d’aprenentatge servei a la formació de mestres d’Educació Infantil

Autors/ores

  • Nieves María Sáez-Gallego

DOI:

https://doi.org/10.1344/RIDAS2022.13.5

Resum

L'aprenentatge-servei (ApS) ha estat utilitzat en la formació de docents de diferents especialitats i etapes educatives per afavorir-ne el desenvolupament competencial, entre les quals s'inclou la seva aplicació en contextos reals d'ensenyament de l'Educació Física (EF). L'objectiu del present treball és avaluar l'efecte d'una experiència d'APS basada en el disseny i la posada en pràctica d'activitats motrius en la formació de mestres d'Educació Infantil (EI). 44 mestres futurs d'EI van participar en l'experiència d'ApS i van registrar la seva valoració en un autoinforme sobre les emocions suscitades, els resultats d'aprenentatge i la percepció de l'actitud dels nens i nenes que van rebre el servei. L'experiència consistia a posar en pràctica una sessió d'EF per a una classe de 4 i 5 anys, dissenyada a partir del desenvolupament d'una activitat d'aprenentatge basada en problemes que descrivia la situació real de l'aula. Entre les conclusions extretes cal destacar que l'experiència va propiciar l'experimentació d'emocions majoritàriament positives en les participants com ara la satisfacció, l'alegria i la felicitat, i les va motivar per continuar els estudis. Així mateix, l'ApS els va permetre fer una reflexió crítica sobre la seva pràctica i obtenir retroalimentació respecte a diferents aspectes de la funció docent, com el disseny d'activitats, l'organització de la sessió o el control de la classe. Finalment, les participants van percebre una actitud participativa dels nens i nenes que van rebre el servei, fet que va propiciar l’augment de bagatge d’experiències motrius.

Descàrregues

Publicades

2022-05-23 — Actualitzat el 2022-05-23

Versions

Número

Secció

Articles