INDEXACIÓ

Bases de dades per a l’avaluació de la qualitat i l’impacte 

MIAR. Mesura quantitativament la visibilitat de les publicacions periòdiques en ciències socials en funció de la seva presència en diferents tipus de bases de dades. Reuneix informació clau per a la identificació i avaluació de revistes.

LATINDEX.Té com a objectiu difondre informació bibliogràfica sobre les publicacions produïdes a Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal per tal de fer-les accessibles i elevar-ne la seva qualitat.

Bases de dades bibliogràfiques

DIALNET. Portal bibliogràfic d’accés gratuït, que té com a objectiu donar més visibilitat a la literatura científica hispana.

Portals de revistes d’accés obert

REDIB. Red Iberomericana de Innovación y Conocimiento Científico: plataforma d’agregació de continguts científics i acadèmics en format electrònic produïts en l’àmbit iberoamericà.