Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
  • La tramesa no ha estat publicada anteriorment, ni tampoc no s’ha enviat anteriorment a una altra revista (o s’ha proporcionat una explicació a «Comentaris a l’editor/a»).
  • El fitxer de la tramesa és en format Microsoft Word, RTF o un format compatible.
  • S’han proporcionat els URL per a les referències sempre que ha estat possible.
  • El text és en interlineat simple, utilitza un tipus de lletra de 12 punts i aplica cursiva en lloc de subratllat (excepte per a les adreces URL). Totes les il·lustracions, figures i taules s’han ubicat a la posició que els correspon, i no al final del text.
  • El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics establerts a la secció «Indicacions per als autors/es» de la pàgina «Quant a la revista».

Directrius per a l’autor/a

RIDAS publica treballs científics sobre aprenentatge servei amb el format d'estudis, recerques, reflexions, assaigs i articles. Tots els treballs han de ser originals o inèdits i no han d'estar pendents de publicació en altres revistes.

Els originals poden estar escrits en llengua catalana, castellana, portuguesa o anglesa. La redacció ha de seguir la guia d'estil establerta als Criteris de la Universitat de Barcelona (https://www.ub.edu/cub/criteris.php).

L'extensió serà de 8.000 paraules en el cas d'articles científics i de 4.000 paraules en el cas d'experiències i testimonis.

L'estructura dels articles sempre ha de contenir: títol, paraules clau, resum, cos de l'article (amb els apartats d'introducció, marc teòric, metodologia, resultats i conclusions) i referències bibliogràfiques.

Les cites d'autors incloses en el cos de l'article aniran sempre entre cometes. Al final de la cita s'indicarà entre parèntesis la marca de referència bibliogràfica (Autor, any, pàgina).

Les notes a peu de pàgina queden reservades per ampliar, exemplificar i comentar aspectes considerats importants en relació amb el cos del text. En queden excloses les marques a referències bibliogràfiques apuntades en el cos del text.

Els gràfics, les taules i les imatges s'intercalaran en el lloc que els correspon i aniran convenientment numerats i referenciats.

Les referències bibliogràfiques han de seguir la normativa APA.

Declaració de privacitat

Responsable

Secretaria General de la Universitat de Barcelona

Finalitat

Si us registreu com a autor o revisor, la finalitat serà la de gestionar la realització de les corresponents funcions en relació amb la revista en què us registreu. Si us registreu com a lector, la finalitat serà la d’enviar-vos informació sobre la revista en què us registreu

Legitimació

Consentiment de la persona interessada

Destinataris

La pròpia universitat i els encarregats del tractament, si escau. No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal

Drets

Accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les,  sol·licitar-ne la portabilitat de les dades o sol·licitar-ne la  limitació dels tractaments

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional en el següent enllaç:  http://hdl.handle.net/2445/122803