Aprenentatge servei universitari del Treball Social: assoliments, condicionants i límits

Autors/ores

  • Rakel Oion Encina Universidad del País Vasco UPV/EHU, España
  • Edurne Aranguren-Vigo Universidad del País Vasco UPV/EHU, España

DOI:

https://doi.org/10.1344/RIDAS2023.15.6

Paraules clau:

aprenenetatge servei, diagnòstic, comunitat, disseny, projecte social

Resum

L'article recull la realització i avaluació dels resultats d’un projecte d’aprenentatge servei al barri de Zabalgana, Vitòria-Gasteiz, durant el curs 2017-2018, promogut per professorat del grau de Treball Social de la Universitat del País Basc des de les assignatures Treball Social Comunitari i Disseny de Projectes Socials. L'objectiu és reflexionar sobre les potencialitats, dificultats i condicions que cal tenir en compte en la implementació de la metodologia d’aprenentatge servei, en la qual concorren professorat, alumnat i professionals. La metodologia utilitzada és mixta. D'una banda, les avaluacions qualitatives realitzades per l'alumnat i els professionals. De l'altra, els expedients acadèmics amb les notes de la primera convocatòria, així com les enquestes de satisfacció sobre la docència emplenades per l'alumnat. Els resultats mostren que, encara que les avaluacions de l'experiència van ser positives en termes d'aprenentatge real i de servei rebut, els resultats acadèmics i la satisfacció de l'alumnat amb les assignatures no han estat millors que en cursos previs on no s'ha implementat la metodologia d’aprenentatge servei. En els resultats acadèmics influeixen altres factors com ara nivell acadèmic, autonomia i motivació de l'alumnat, així com l'obligatorietat i l'esforç més gran que comporta prestar el servei.

Referències

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Ensanche 21- Áreas de Actuación- Zabalgana. Disponible en https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u1ec27183_12eb7fcdbc3__7fdc

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Informe de Población de Vitoria-Gasteiz 2018. Movimientos demográficos 2017. Disponible en https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/10/29/81029.pdf

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Series estadísticas. Evolución de la población y de sus principales características. Disponible en https://www.vitoria-gasteiz.org/http/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/81/43/8143.pdf

Gatón, I. (2015). Lakua-Arriaga, Zabalgana, Salburua y Sansomendi acogen ya al 35% de los vitorianos. Gasteiz Hoy. Disponible en https://www.gasteizhoy.com/ciudad/mi-barrio/zabalgana/page/16/

Juaristi, J. (2014). Vitoria-Gasteiz: la transformación de una capital autonómica (1980-2010). Estudios Geográficos, LXXV(276), 177-218.

Oion, R. y Aranguren, E. (2018). Experiencia piloto de aprendizaje-servicio en las asignaturas de Trabajo social comunitario y Diseño y evaluación de proyectos sociales, Grado de Trabajo Social. En Inza, A. (coord.) Compromiso social y otras competencias transversales. Estrategias y experiencia de enseñanza-aprendizaje universitario. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. (pp. 137-146).

Rubio, L., Martín, X., Gijón, M. y Puig, J.M. (2010). Aprendizaje-Servicio y Educación para la Ciudadanía. Revista de Educación, nº extraordinario, 45-67.

VVAA (16 de junio de 2018). Informe de Evaluación. Presentación de los diagnósticos y propuestas de proyectos al equipo profesional del Centro Cívico y Servicio Social de Base de Zabalgana, Vitoria-Gasteiz. Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social, Universidad del País Vasco [inédito].

Descàrregues

Publicades

2023-05-07

Número

Secció

Articles