Apadrinament lector. Una experiència d' aprenentatge servei intergeneracional

Autors/ores

  • José Santiago Álvarez-Muñoz Universidad de Murcia, España
  • Mª Ángeles Hernández-Prados Universidad de Murcia, España

DOI:

https://doi.org/10.1344/RIDAS2023.15.9

Paraules clau:

educació primària, lectoescriptura, residència, aprenentatge intergeneracional

Resum

La lectoescriptura suposa un dels processos més ardus i difícils d' assimilar en l'etapa d'Educació Primària, recorrent a la necessitat d'articular noves metodologies per garantir un aprenentatge lector funcional i motivador. D'aquesta manera, des de la posada en pràctica de l'aprenentatge es possibilita dins de contextos de serveis, plens d'emocions i vivències, desenvolupar el procés d'alfabetització dels discents. Aquest estudi presenta el disseny i avaluació d'un projecte d'aprenentatge servei d'apadrinament lector. 50 alumnes de primer de primària en col·laboració amb 10 usuaris de residències de gent gran treballaven en petits grups amb diferents residents. Les activitats s'organitzen en tres mòduls: dinàmiques de lectoescriptura, creació de contes i representació teatral conjunta. Els resultats, des de la perspectiva de l'alumnat, posen de manifest una millora curricular en Llengua Castellana i Literatura i Lectura Comprensiva, una millor valoració de l'ús del treball cooperatiu i assenyalen la felicitat i l’aprenentatge com els principals beneficis d'aquesta intervenció. D'aquesta manera es posa de manifest la necessitat d'articular programes intergeneracionals a nivell regional o estatal de manera que s'asseguri aquest ens de col·laboració en tots els centres educatius, produint un aprenentatge recíproc entre ambdues institucions.

Referències

Blanco-Tarrio, E., y Blanco-Sánchez, G. (2020). Atención primaria y residencias de ancianos: a propósito de la COVID-19. Medicina de Familia. SEMERGEN, 46, 26-34. https://doi.org/10.1016/j.semerg.2020.06.003

Flores, M. J., Ortega, M. C., y Vallejo, S. (2019). Experiencias inclusivas intergeneracionales ¿un nuevo horizonte para la inclusión de personas mayores y menores?. Miscelánea Comillas. Revista de Ciencias Humanas y Sociales, 77(150), 139-152.

Llompart, J. (2013). De madres a hijas, de hijas a madres: el cambio en la transmisión intergeneracional de lenguas. Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature, 6(3), 47-65.

Martín, E., Solari, M., De Vicente, J., Luque, M. J., Nieto, M., y Coll, C. (2018). La potencialidad del aprendizaje servicio para la personalización del aprendizaje escolar. RIDAS. Revista Iberoamericana de Aprendizaje-Servicio, (5), 37-61.

Martínez-Heredia, N., y Rodríguez-García, A. M. (2018). Educación intergeneracional: un nuevo reto para la formación del profesorado. REXE-Revista de Estudios y Experiencias en Educación, 17(33), 113-124. http://dx.doi.org/10.21703/rexe.20181733nmartinez7

Ochoa, A., y Pérez, L. (2019). El aprendizaje-servicio, una estrategia para impulsar la participación y mejorar la convivencia escolar. Psicoperspectivas, 18(1), 89-101. http://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol18-issue1-fulltext-1478

Ortega, P. y Hernández, M.A. (2008). Lectura, narración y experiencia en la educación de los valores. Revista Iberoamericana de Educación, 45(4) https://doi.org/10.35362/rie4542077

Pinazo-Hernandis, S., y Pinazo-Clapés, C. (2018). Literatura y transgeneracionalidad. Un proyecto intergeneracional de apadrinamiento lector en ámbito residencial. Ocnos. Revista de estudios sobre lectura, 17(3), 42-54. https://doi.org/10.18239/ocnos_2018.17.3.1799

Vázquez, S., Liesa, M., y Lozano, R. M. A. (2017). Recreos Cooperativos e Inclusivos a través de la metodología de Aprendizaje-Servicio. Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado, 20(1), 173-185. https://doi.org/10.6018/reifop/20.1.213181

Descàrregues

Publicades

2023-05-07

Número

Secció

Experiències i testimonis