L’aprenentatge servei cocurricular a l’educació superior: una revisió sistemàtica

Autors/ores

  • José Santiago Andrade-Zapata Universidad de Deusto
  • Ana Luisa López-Vélez Universidad del País Vasco

DOI:

https://doi.org/10.1344/RIDAS2023.16.9

Paraules clau:

Aprenentatge servei, aprenentatge servei cocurricular, competències, educació superior, revisió sistemàtica

Resum

L’objectiu de la revisió sistemàtica busca confirmar la presència de l’aprenentatge servei cocurricular (en endavant ApS cocurricular) a la universitat, distingir les seves característiques particulars i analitzar quines competències es desenvolupen a diferència de la seva modalitat curricular. S’han formulat les preguntes de recerca amb l’aplicació de l’estratègia PICO. Aquesta revisió sistemàtica s’ha desenvolupat a través del protocol PRISMA, indagant a les bases de dades Google Acadèmic, Web of Science, ERIC, Scopus, Education Research Complete i Education Database. Els resultats indiquen que l’ApS cocurricular constitueix un espai d’aprenentatge reconegut per algunes institucions d’educació superior, treballa competències de desenvolupament personal i, en alguns cassos, professionalitzadores, associades al currículum en relació a objectius d’aprenentatge plasmats en els objectius de servei i té un important component reflexiu. Pel que fa a l’acreditació de les experiències de ApS cocurriculars, hi ha diferències rellevants, en alguns cassos rep crèdits o constitueix un requisit de titulació i, en d’altres, és un espai voluntari. En relació al temps de dedicació, s’implementa en espais temporals més flexibles que l’ApS curricular, la qual cosa permet un sosteniment de la relació amb el soci comunitari.

Referències

Alonso, I., Arandia, M., Martínez, I., Martíne, B. y Gezuraga, M. (2013). El Aprendizaje-Servicio en la innovación universitaria. Revista Internacional de Educación Para La Justicia Social, 2(2), 195–216. https://doi.org/10.15366/riejs2013.2.2

Aramburuzabala, P., García, R. y Elvias, S. (2013). Educación desde y para la Justicia Social: una experiencia de Aprendizaje-Servicio en la formación de Maestros. https://www.researchgate.net/publication/237065921_EDUCACION_DESDE_Y_PARA_LA_JUSTICIA_SOCIAL_UNA_EXPERIENCIA_DE_APRENDIZAJE-SERVICIO_EN_LA_FORMACION_DE_MAESTROS/references

Augustine, S., Lopez, D., McNaron, H., Starke, E. y Van Gund, B. (2017). SLCE Partnering with Social Justice Collectives to Dismantle the Status Quo. Michigan Journal of Community Service Learning, 23(2), 170–174. https://doi.org/https://doi.org/10.3998/mjcsloa.3239521.0023.217

Baugher, B., Shealy, T., Iorio, J. y Knight, D. (2019). Impact of International Service Learning on Macro-Ethics. International Journal for Service Learning in Engineering, Humanitarian Engineering and Social Entrepreneurship, 14(2), 1–15.

Beatty, S. H., Meadows, K. N., SwamiNathan, R. y Mulvihill, C. (2016). The Effects of an Alternative Spring Break Program on Student Development. Journal of Higher Education Outreach and Engagement, 20(3), 90–118. https://openjournals.libs.uga.edu/jheoe/article/view/1294/1291

Bielefeldt, A. R., Lewis, J., Polmear, M., Knight, D., Canney, N. y Swan, C. (2020). Educating Civil Engineering Students about Ethics and Societal Impacts via Cocurricular Activities. Journal of Civil Engineering Education, 146(4), 1–10. https://doi.org/10.1061/(ASCE)EI.2643-9115.0000021

Black, G. L. y Greenfield, M. (2019). A Co-Curricular Community Service-Learning Program: The Impact on Teacher Candidates and Indigenous Populations. Planning for Higher Education, 47(3), 53–65. https://www.proquest.com/scholarly-journals/co-curricular-community-service-learning-program/docview/2260409175/se-2?accountid=14529

Bringle, R. G. y Clayton, P. H. (2021). Civic Learning: A Sine Qua Non of Service Learning. Frontiers in Education, 6(606443), 1–14. https://doi.org/10.3389/FEDUC.2021.606443/FULL

Bringle, R. G., Hahn, T. W. y Hatcher, J. A. (2019). Civic-minded graduate: Additional evidence II. International Journal of Research on Service-Learning and Community Engagement, 7(1), 11481. https://ijrslce.scholasticahq.com/api/v1/articles/11481-civic-minded-graduate-additional-evidence-ii.pdf

Bringle, R. G. y Steinberg, K. (2010). Educating for Informed Community Involvement. American Journal of Community Psychology, 46(3), 428–441. https://doi.org/10.1007/S10464-010-9340-Y

Bringle, R. y S, T. H.-. (2019). Civic-minded graduate: Additional evidence II. International Journal of Research on Service-Learning and Community Engagement, 7(1), 1–21. https://ijrslce.scholasticahq.com/article/11481.pdf

Comisión internacional sobre los futuros de la Educación. (2022). Reimaginar juntos nuestros futuros. Un nuevo contrato social para la educación. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381560

Compare, C. y Albanesi, C. (2022). Belief, attitude and critical understanding. A systematic review of social justice in Service-Learning experiences. Journal of Community & Applied Psychology, 1–24. https://doi.org/10.1002/casp.2639

Crick, R. D. (2008). Key Competencies for Education in a European Context: Narratives of Accountability or Care. European Educational Research Journal, 7(3), 311–318. https://doi.org/10.2304/eerj.2008.7.3.311

De Marco, A. C. y Kretzschmar, J. (2019). The impact of cocurricular community service on student learning and perceptions of poverty and homelessness. Journal of Poverty, 23(1), 21–43. https://doi.org/10.1080/10875549.2018.1496376

Díaz-Iso, A., Eizaguirre, A. y García-Olalla, A. (2020). A systematic review of the concept of extracurricular activity in higher education. Educacion XX1, 23(2), 307–335. https://doi.org/10.5944/educxx1.25765

Etxebarria, O., Vizcarra, M. T., Gamito, R. y López-Vélez, A. L. (2023). La realidad trans en el sistema educativo: una revisión sistemática. Revista de Psicodidáctica. https://doi.org/10.1016/j.psicod.2022.12.002

Ferreyra, M. M., Avitabile, C., Botero Álvarez, J., Haimovich Paz, F. y Urzúa, S. (2017). At a Crossroads: Higher Education in Latin America and the Caribbean. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1014-5

Fox, L. M. y Sease, J. M. (2019). Impact of co-curricular involvement on academic success of pharmacy students. Currents in Pharmacy Teaching and Learning, 11(5), 461–468. https://doi.org/10.1016/j.cptl.2019.02.004

Gough, D., Oliver, S. y Thomas, J. (2017). An Introduction to Systematic Reviews. SAGE.

Henderson, T. S., Michel, J. O., Bryan, A., Canosa, E., Gamalski, C., Jones, K. y Moghtader, J. (2022). An Exploration of the Relationship between Sustainability-Related Involvement and Learning in Higher Education. Sustainability, 14. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su14095506

Holton, V. y Jettner, J. (2016). Community Engagement and Regional Impact: A Review of Systematic Data Collection Mechanisms booleanos. https://scholarscompass.vcu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1054&context=community_resources

Hornor, T. (2021). The Journey of Designing and Implementing an Institution-Wide e-Leadership Portfolio. International Journal of EPortfolio, 11(2), 109–116. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1339427.pdf

Howard, J. (2001). Service-Learning Course Design Workbook. (J. Howard, Ed.). Campus Compact. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED457774.pdf

Jamison, C. S. E., Fuher, J., Wang, A. y Huang-Saad, A. (2022). Experiential learning implementation in undergraduate engineering education: a systematic search and review. European Journal of Engineering Education, 1–24. https://doi.org/10.1080/03043797.2022.2031895

Johnson, M. R., Dugan, J. P. y Soria, K. M. (2017). “Try to see it my way”: What influences social perspective taking among college students? Journal of College Student Development, 58(7), 1035–1054. https://doi.org/10.1353/csd.2017.0082

Kahlke, R. y Taylor, A. (2018). Community service-learning in Canada: One size does not fit all. Engaged Scholar Journal: Community-Engaged Research, Teaching, and Learning, 4(1), 1–18. https://esj.usask.ca/index.php/esj/article/view/61580/46525

Keen, C. y Hall, K. (2009). Engaging with Difference Matters: Longitudinal Student Outcomes of Co-Curricular Service-Learning Programs. The Journal of Higher Education, 80(1), 59–79. https://doi.org/10.1080/00221546.2009.11772130

Krensky, B. y Steffen, S. L. (2008). Arts-Based Service-Learning: A State of the Field. Art Education, 61(4), 13–18. https://doi.org/10.1080/00043125.2008.11652063

Lewis, B., Smith, R., Stevenson, E. y Ryan, C. (2013). A case study of youth participatory evaluation in co-curricular service learning. Journal of the Scholarship of Teaching & Learning, 13(3), 63–81). https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ehh&AN=98503489&lang=es&scope=site

Liberati, A., Altman, D. G., Tetzlaff, J., Mulrow, C., Gøtzsche, P. C., Ioannidis, J. P. A., Clarke, M., Devereaux, P. J., Kleijnen, J. y Moher, D. (2009). The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: Explanation and elaboration. PLoS Medicine, 6(7). https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000100

Lund, D. E. y Lee, L. (2021). Engaging Community Partners as Co-Educators in Teacher Education: Reflections from Pre-Service Teachers on a Justice-Based Service-Learning Program. Multicultural Education, 28(3/4), 32–40. https://search.proquest.com/openview/b00c09eff2349d888933fc90144f558e/1?pq-origsite=gscholar&cbl=33246

Martínez, J. D., Ortega, V. y Muñoz, F. J. (2016). El diseño de preguntas clínicas en la práctica basada en la evidencia. Modelos de formulación. Enfermería Global, 15(3), 431–438. https://doi.org/10.6018/EGLOBAL.15.3.239221

Methley, A. M., Campbell, S., Chew-Graham, C., McNally, R. y Cheraghi-Sohi, S. (2014). PICO, PICOS and SPIDER: A comparison study of specificity and sensitivity in three search tools for qualitative systematic reviews. BMC Health Services Research, 14(1), 1–10. https://doi.org/10.1186/S12913-014-0579-0/TABLES/7

Mitchell, T. (2008). Traditional vs. Critical Service-Learning: Engaging the Literature to Differentiate Two Models. Michigan Journal of Community Service Learning, 14(1), 50–65. https://quod.lib.umich.edu/m/mjcsl/3239521.0014.205/--traditional-vs-critical-service-learning-engaging?g=mjcslg;view=image;xc=1

Moak, S. C. (2020). Short-term Study Abroad Including Service-Learning with Critical Reflection Provides Transformative Experience for Students: Case Study from Kenya. Journal of Service-Learning in Higher Education, 10. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1242888.pdf

Modesto, O. P. (2018). Outcomes of a Service Learning Project in a Teacher Preparation Course. Journal of Teaching and Education, 8(2), 175–180. http://universitypublications.net/jte/0802/html/H8V646.xml

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J. y Altman, D. G. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. BMJ, 339, b2535. https://doi.org/10.1136/bmj.b2535

Online Etimology Dictionary. (2023). cum. On Line Etimology Dictionary. https://www.etymonline.com/search?q=com

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., … Moher, D. (2021). Declaración PRISMA 2020: una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas. Revista Española de Cardiología, 74(9), 790–799. https://doi.org/10.1016/J.RECESP.2021.06.016

Puig, J. M., Batlle, R. y Palos, J. (2007). Aprendizaje servicio: Educar para la ciudadanía. Octaedro.

Real Academia Española de la Lengua. (n.d.). extra-, extra. Diccionario Panhispánico de Dudas. https://www.rae.es/dpd/extra-

Richardson, W. S., Wilson, M. C., Nishikawa, J. y Hayward, R. S. (1995). The well-built clinical question: a key to evidence-based decisions. ACP Journal Club, 123 3, A12-3. https://qmplus.qmul.ac.uk/mod/resource/view.php?id=214316

Shek, D. T. y Ng, E. (2017). Leadership training for university students in Hong Kong: A critical review. International Journal of Child and Adolescent Health, 10(1), 25–40. https://search.proquest.com/openview/bfccf72f3f8178822fbb6c8ec413e83f/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2034872&casa_token=iTRhJeWzyJQAAAAA:-Tvs8FakxK6RSYfTWnH-5ahQgCzt8HPdLffyEniPVb05NvOjGUorlXOpORU5crrwAqIOBR9zrTw

Spring, A. y Samuelson, R. (2017). Building capacity: sustainability through student leadership. In Sustainable Solutions: Let Knowledge Serve the City (pp. 76–90). Routledge.

Stirling, A. E. y Kerr, G. A. (2015). Creating meaningful co-curricular experiences in higher education. Journal of Education and Social Policy, 2(6), 1–7. http://jespnet.com/journals/Vol_2_No_6_December_2015/1.pdf

Trogden, B. G., Kennedy, C., y Biyani, N. K. (2022). Mapping and Making Meaning from Undergraduate Student Engagement in High-Impact Educational Practices. Innovative Higher Education, 1–24.

Urrútia, G., y Bonfill, X. (2010). Declaración PRISMA: una propuesta para mejorar la publicación de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Medicina Clínica, 135(11), 507–511. https://doi.org/10.1016/J.MEDCLI.2010.01.015

Vaknin, L. W. y Bresciani, M. J. (2013). Implementing Quality Service-Learning Programs in Community Colleges. Community College Journal of Research and Practice, 37(12), 979–989. https://doi.org/10.1080/10668926.2010.515515

Verjee, B. (2010). Service-Learning: Charity-Based or Transformative? Transformative Dialogues: Teaching & Learning Journal, 4(2), 1–14. https://td.journals.psu.edu/td/article/view/1173

Wilson, W. J., Haegele, J. A., Holland, S. K. y Richards, K. A. R. (2020). Cocurricular Service-Learning Through a Camp for Athletes With Visual Impairments. Journal of Teaching in Physical Education, 40(2), 190–198. https://doi.org/10.1123/jtpe.2019-0109

Wilson, W. J., Theriot, E. A., Andrew, K., Richards, R., Trad, A. M. y Schriner, L. (2021). Experiential Learning and Inclusion Through Service-Learning: Recommendations for Kinesiology to Support Students and People with Impairments. Quest, 73(3), 245–263. https://doi.org/10.1080/00336297.2021.1917428

Descàrregues

Publicades

2023-12-23

Número

Secció

Articles