Contacte de la revista

Departament de Filosofia, Facultat de Filosofia, Universitat de Barcelona, Carrer Montalegre, 6-8, 08001 Barcelona

Contacte principal

Carmen Revilla, Virginia Trueba
Universitat de Barcelona

Suport tècnic

Virginia Trueba Mira