Indexació

Bases de dades per a l'avaluació de la qualitat o l'impacte 

Projecte desenvolupat per l’AGAUR. Avalua revistes de ciències socials i humanitats (d’àmbit local, nacional i internacional).

Classificació de revistes de ciències socials i humanes en funció de la seva qualitat. Tenen en compte productes d'avaluació existents considerats per les diferents agències d'avaluació nacionals com CNEAI i ANECA.

Valora la qualitat de les revistes tenint en compte: la presència d’autors no vinculats a l’entitat editora, l’avaluació externa dels originals o quines bases de dades en fan difusió, etc. 

Té com a objectiu difondre informació bibliogràfica sobre les publicacions produïdes a Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal per tal de fer- les accessibles i elevar- ne la seva qualitat.

Mesura quantitativament la visibilitat de les publicacions periòdiques en ciències socials en funció de la seva presència en diferents tipus de bases de dades. Reuneix informació clau per a la identificació i avaluació de revistes.

Integra indicadors de qualitat per a les revistes espanyoles de Ciències Socials i Humanitats.

Base de dades multidisciplinar produïda per Elsevier i gestionat per la FECYT. Avalua revistes en els camps de les ciències experimentals, medicina, tecnologia, ciències socials, arts i humanitats.

Bases de dades bibliogràfiques

Base de dades que conté referències bibliogràfiques d’articles publicats a revistes espanyoles de l’àmbit de les ciències socials i humanitats.

Base de dades produïda per la Modern language Association, que recull citacions d'articles sobre lingüística, llengües modernes, literatura i folklore d'arreu del món.

Base de dades produïda per Elsevier que avalua publicacions d’editorials universals i multidisciplinars.

Portal bibliogràfic d’accés gratuït, que té com a objectiu donar més visibilitat a la literatura científica hispana.

Base de dades bibliogràfica de primer nivell dissenyada per ajudar els investigadors a trobar fàcilment publicacions d'interès en el camp de la filosofia.

Portals de revistes d'accés obert

Directori de revistes científiques d’accés obert.

Portal que conté articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes, entre les quals s'inclouen les de la Universitat de Barcelona.

Portals amb informació sobre copyrights de les revistes

width=

Projecte que té com a objectiu conèixer les polítiques editorials de les revistes espanyoles respecte a l'accés dels seus arxius, els drets d'explotació i les llicències de publicació, i com aquests poden afectar al posterior auto- arxiu a repositoris institucionals o temàtics.