Trameses

Trameses en línia

Ja teniu un nom d'usuari/ària i una contrasenya per a Aurora. Papeles del Seminario María Zambrano?
Vés a l’inici de sessió

Necessiteu un nom d'usuari/ària i una contrasenya?
Vés al registre

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

 

Directrius per a l’autor/a

Aurora. Papeles del “Seminario María Zambrano" és una revista d'investigació dedicada a l'estudi de l'obra i de la pensada de María Zambrano, és de caràcter internacional i té una periodicitat anual.

Els treballs remesos per a la seva publicació a Aurora seran objecte de dos informes per part d'especialistes requerits pel Consell assessor (blind peer review); a partir d'aquests informes el Consell de redacció decideix sobre la seva publicació i comunica la decisió a l'autor / a en un termini màxim de 6 mesos.

L'autor / a es responsabilitza de les opinions expressades en el seu text.

Els drets d'autor corresponen a l'autor / a, que posteriorment podrà publicar l'article en qualsevol altre lloc, fent constar la seva prèvia publicació a Aurora i indicant la referència completa (número i any).

Aquests treballs, sempre inèdits, hauran de reunir les següents característiques:

Pel que fa al contingut, es donarà absoluta prioritat als treballs que abordin el tema monogràfic a què es dedica cada número (anunciat per endavant, al número anterior), encara que no s'exclou la publicació ocasional de textos de temàtica lliure.

Pel que fa a el format: l'extensió màxima serà de 37.000 caràcters amb espais. S'ha d'escriure en lletra: Times New Roman, 12.

La primera pàgina ha de contenir:

 • títol de l'article (en la llengua del text i en anglès)
 • resum de l'article (en la llengua del text i en anglès, 5 línies aprox.)
 • paraules clau (en la llengua del text i en anglès)
 • • en relació a l'autor / a: nom i cognoms, Universitat o Centre d'investigació, correu electrònic

Les cites de més de cinc línies aniran en un paràgraf nou i sense cometes, separades del text per una línia en blanc abans i després.

Les notes, bé siguin crítiques o bibliogràfiques, s'inclouran sempre a peu de pàgina (a mida 10):

 • Les notes crítiques hauran d´aportar contingut informatiu. Exemple: “Encara que María Zambrano no va escriure gaire sobre cinema, les seves reflexions sobre el neorealisme italià de 1955 resulten de gran interès pel que fa a la temàtica del somnis”.  
 • Les notes bibliogràfiques s'han de citar íntegrament la primera vegada que apareguin a peu de pàgina. Les següents vegades s'ha de fer a través de la fórmula op.cit, ibidem, ídem, etc .... Exemple: Morey, Miguel, Monólogos de la bella durmiente. Sobre María Zambrano, Madrid, Alianza Editorial, 2021. Les següents vegades es fara amb la fórmula op.cit, ibidem, ídem, etc… Exemple: Morey, Miguel, Monólogos de la bella durmiente. Sobre María Zambrano, op.cit., p. 155. 

Les trucades de símbols numèrics que indiquen les notes a peu de pàgina s'inseriran després del signe de puntuació i sense deixar cap espai (ex .: Zambrano, com Nietzsche, 1 incideix en aquesta idea).

La revista utilitza l'estil humanístic de citació (UNE 50-104-94; ISO 690: 1987). Les referències bibliogràfiques apareixeran també al final de l'article, ordenades alfabèticament, i s'adequaran als següents exemples:

 • Llibre: Zambrano, María, Persona y democracia. La historia sacrificial. Barcelona: Anthropos, 1988 (1ª 1958). 
 • Capítol de llibre: LARROSA, Jorge, “Sobre el camino recibido, o la delicada conjunción entre método, vida y experiencia”, Carmen Revilla (ed.), Claves de la razón poética. Madrid: Trotta, 1998, pp. 131-138.
 • Edicions: Zambrano, María, Claros del bosque, Mercedes Gómez Blesa (ed.). Madrid: Cátedra, 2011.
 • Les Obras Completas de María Zambrano es citarán de la següent manera: 
Zambrano, María, La España de Galdós, María Luisa Maillard (edición y presentación), en Obras Completas III Libros (1955-1973). Barcelona: Galaxia Gutenberg/ Círculo de Lectores, 2011. 
 • Articles a revistes: Araguren, José Luis, “Los sueños de María Zambrano”, Revista de Occidente, 35, 1966, pp. 103-145. DOI: http://dx.doi.org/xxxx
 • Documents web: Martínez González, F., “El pensamiento musical de María Zambrano” [en línea]. Granada, 2008 [Consulta: 26-06-2017]. Disponible a: https://hera.ugr.es/tesisugr/17612858.pdf

En cas que es vulgui aportar alguna imatge, l'autor / a s'ocuparà de la gestió dels drets d'autor corresponents i d'enviar-la en un arxiu separat jpg.

L'extensió de les ressenyes és de 5.000-6.000 caràcters amb espais. Les ressenyes no inclouen ni peus de pàgina ni referències bibliogràfiques.

Els originals s'enviaran a la següent adreça de correu electrònic: trueba@ub.edu

 

 

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.

 1. La tramesa no s'ha publicat anteriorment ni s'ha presentat abans a cap altra revista (o s'ha enviat una explicació a «Comentaris per a l'editor/a»).
 2. El fitxer de la tramesa està en format de document de l'OpenOffice, Microsoft Word, RTF o WordPerfect.
 3. Sempre que ha estat possible s'han proporcionat els URL per a les referències.
 4. El text utilitza un espaiat senzill, lletra de mida 12 i en cursiva, més que no pas subratllat, excepte a les adreces URL. Pel que fa a totes les il·lustracions, figures i taules, es col·loquen al lloc corresponent del text i no al final.
 5. El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics descrits a les instruccions de l'autor/a a Directrius per l’autor/a, que es troben a Sobre la revista.
 6. Si es tramet a una avaluació per experts/ertes d'una secció de la revista, s'han de seguir les instruccions a Assegurar una avaluació anònima.
 

Avís de drets d'autor/a

L'autor/a que publica en aquesta revista està d'acord amb els termes següents:

 • L'autor/a conserva els drets d’autoria i atorga a la revista el dret de primera publicació de l’obra.
 • Els textos es difondran amb la llicència de Reconeixement de Creative Commons, la qual permet compartir l’obra amb tercers, sempre que en reconeguin l’autoria, la publicació inicial en aquesta revista i les condicions de la llicència.

 

Dret d'informació - informació bàsica

Responsable

Secretaria General de la Universitat de Barcelona

Finalitat

Si us registreu com a autor o revisor, la finalitat serà la de gestionar la realització de les corresponents funcions en relació amb la revista en què us registreu. Si us registreu com a lector, la finalitat serà la d’enviar-vos informació sobre la revista en què us registreu

Legitimació

Consentiment de la persona interessada

Destinataris

La pròpia universitat i els encarregats del tractament, si escau. No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal

Drets

Accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat de les dades o sol·licitar-ne la limitació dels tractaments

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional en el següent enllaç: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/122803

 El disseny de la revista (en versió digital i en paper) i les aportacions artístiques de la mateixa
es deuen als professors de la facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona,
Marta Negre, Quim Cantalozella i Jordi Morell

RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona