Indexació

Base de dades per a l'avaluació de la qualitat o l'impacte

Logo Latindex

 

Bases de dades bibliogràfiques

 

 

Logo pequeño de Dialnet Plus

Mir@bel v2.5

Index Islamicus

 

Portals de revistes d'accés obert

Raco

Revista científica reconeguda per la Universitat de Barcelona

Catàlegs

 

OCLC WorldCat.org

 

Preservació digital: