Equip editorial

Direcció

Dr. Francesco Ardolino, Universitat de Barcelona

Dra. Teresa Montserrat Sala Garcia, Universitat de Barcelona

Consell editorial

Dr. Daniel Cid, University of Southampton

Dr. Daniel López del Rincón, Universitat de Barcelona

Dr. Àlex Matas Pons, Universitat de Barcelona

Dra. Mireia Sopena Buixens, Universitat de Barcelona

Responsables de secció

Dr. Enric Prats Gil, Universitat de Barcelona

Dra. Marta Piñol Lloret, Universitat de Barcelona

Dra. Prof. Laia Manonelles Moner, Universitat de Barcelona

Dra. Irene Gras Valero, Universitat de Barcelona

Dra. Maria Dasca Batalla, Universitat Pompeu Fabra

Martina Ribalta Coma-Cros, Investigadora independent

Dra. Ana Prieto Nadal, UNED

Dra. Núria Sara Miras Boronat, Universitat de Barcelona

Dra. Anna Ortín Nadal, Rijksuniversiteit Groningen

Dr. Estanislau Roca, Universitat Politècnica de Catalunya

Dra. Sònia Estradé, Universitat de Barcelona

Comitè científic

Javier Arnaldo (Universidad Complutense de Madrid)

Alessandra Capuana (Università di Roma «La Sapienza»)

Pietro Cataldi (Università per Stranieri di Siena - UNISTRASI)

Alfonsina De Benedetto (Università degli Studi di Bari Aldo Moro)

Mònica Güell (Sorbonne Université)

Maria Llombart (Université Paul Valéry - Montpellier 3)

Fernando Martínez Nespral (Universidad de Buenos Aires)

Mary Ann Newman (Farragut Fundfor Catalan Culture in the U.S.)

Marta Segarrra (Centre Nationale de Recherche Scientifique-CNRS-Paris)

Amadeo Serra (Universitat de València)

Camilo de Mello Vasconcello (Universidade de São Paulo)