Equip editorial

Direcció

Dr. Francesco Ardolino, Universitat de Barcelona

Dra. Teresa Montserrat Sala Garcia, Universitat de Barcelona

Consell editorial

Dra. Irene Gras Valero, Universitat de Barcelona

Dr. Daniel López del Rincón, Universitat de Barcelona

Dr. Jaume Radigales Babí, Universitat Ramon Llull

Dr. Àlex Matas Pons, Universitat de Barcelona

Dra. Mireia Sopena Buxens, Universitat de Barcelona

Responsables de secció

Dr. Enric Prats Gil, Universitat de Barcelona

Dra. Marta Piñol Lloret, Universitat de Barcelona

Dra. Prof. Laia Manonelles Moner, Universitat de Barcelona

Dra. Maria Dasca Batalla, Universitat Pompeu Fabra

Martina Ribalta Coma-Cros, Universitat de Barcelona

Dra. Ana Prieto Nadal, UNED

Dra. Núria Sara Miras Boronat, Universitat de Barcelona

Dr. Estanislau Roca, Universitat Politècnica de Catalunya

Dra. Sònia Estradé, Universitat de Barcelona

Secretaria de Redacció

Alícia Ferran Neira, Universitat de Barcelona

Mariona Masallé, Universitat de Barcelona

Cruz Artidiello, Universitat de Barcelona

Meritxell Matas Revilla, Universitat de Barcelona

 

Comitè científic

Javier Arnaldo (Universidad Complutense de Madrid)

Alessandra Capuana (Università di Roma «La Sapienza»)

Pietro Cataldi (Università per Stranieri di Siena - UNISTRASI)

Mònica Güell (Sorbonne Université)

Fernando Martínez Nespral (Universidad de Buenos Aires)

Mary Ann Newman (Farragut Fundfor Catalan Culture in the U.S.)

Marta Segarrra (Centre Nationale de Recherche Scientifique-CNRS-Paris)

Amadeo Serra (Universitat de València)

Camilo de Mello Vasconcello (Universidade de São Paulo)