Trameses

Trameses en línia

Ja teniu un nom d'usuari/ària i una contrasenya per a Compàs d'amalgama?
Vés a l’inici de sessió

Necessiteu un nom d'usuari/ària i una contrasenya?
Vés al registre

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

 

Directrius per a l’autor/a

La revista Compàs d’amalgama. Revista de cultura contemporània està formada per articles de seccions temàtiques propis d’una revista cultural i articles d’un dossier monogràfic propis d’una revista acadèmica. Aquí dessota reproduïm, en primer lloc, les normes de presentació dels articles del dossier monogràfic i, a continuació, les de de les seccions.


Dossier monogràfic. Normes de presentació


1. Els articles del dossier monogràfic hauran de tenir entre 16.000 i 20.000 caràcters amb espais en blanc (notes a peus de pàgina incloses). Seran avaluats per dos especialistes externs a la redacció de la revista mitjançant una «lectura cega» (anònima tant per a l’avaluador com per a l’autor del text). S’hauran d’enviar amb el número d’ORCID, la filiació, un currículum de cinc línies, un resum en català i un abstract en anglès de 600 caràcters amb espais en blanc cada un i cinc paraules clau per a cada resum (cinc en català i cinc en anglès).

2. Els articles s’hauran de presentar amb Times New Roman, cos de text 11 i interlínia 1,5. No hauran de contenir paraules pintades en fosforescent, correccions per acceptar amb l’eina del control de canvis del word ni altres qüestions pendents. Els textos només hauran de tenir dos nivells de títols (capítol i apartat).

3. La revista segueix, en qüestions d’estil, els criteris del manual de la Universitat de Barcelona (www.ub.edu/criteris-cub), excepte en el cas de les referències bibliogràfiques, en què caldrà seguir el model següent:

 

Ballester, Àlex (2002). «Realitat i fantasia de les joguines». A: Baró, Joan (ed.). Museu de la Jugueta Can Planes. Santa Maria del Camí: Can Planes, Espais d’Art i Cultura.

Barnils, Ramon; Monzó, Quim; Vendrell, Jordi (1987). El lloro, el moro, el mico i el senyor de Puerto Rico. Barcelona: Empúries.

McCully, Peter; Swanson, Rebecca (2008). «Concepts and fields of relational justice». Artificial Intelligence, vol. 6, núm. 19 (setembre), pàg. 323-339.

 

4. Els articles del dossier monogràfic, acompanyats de l’adreça postal, el telèfon i el correu-e, s’hauran d’enviar a l’atenció de la secretaria tècnica de Compàs d’amalgama, al correu-e cintamoreso@ub.edu.

 

Seccions temàtiques. Normes de presentació

 

1. Els articles de les seccions temàtiques hauran de tenir 9.000 caràcters amb espais en blanc. El registre dels articles haurà de ser el propi d’una revista cultural (no el d’una revista acadèmica). S’hi inclouran només les notes a peu de pàgina ―amb referències bibliogràfiques o no― que es considerin completament imprescindibles per a la comprensió del contingut (no pas per a fer ampliacions ni justificacions dels arguments).

 

2. Els autors podran proposar dues o tres imatges per a il·lustrar el contingut. El Consell Editorial decidirà sobre la conveniència o no de publicar aquestes imatges d’acord amb el criteri de coherència amb el disseny del número de la revista. En el cas que es descarti la proposta dels autors, Edicions de la Universitat de Barcelona buscarà imatges alternatives i les proposarà al Consell Editorial.

Si les imatges seleccionades tinguessin drets d’autor i la revista no es pogués acollir al dret de citació perquè no estan comentades, Edicions de la Universitat de Barcelona en gestionarà els permisos de publicació a partir de les fonts facilitades pels autors.

Les imatges s’hauran d’incorporar en el word, en el lloc on convindrà maquetar-les, amb el peu i la font corresponents. A part, se n’hauran de lliurar els fitxers en format tiff, jpeg o jpg, amb una mida òptima (mínim, 12 cm d’ample), en alta resolució (en general, 300 dpi; per a imatges amb text escrit, entre 600 i 1.200 dpi) i amb el número que els correspongui segons l’ordre de maquetació (Figura 1, Figura 2, Figura 3...).

 

3. Els articles s’hauran de presentar amb Times New Roman, cos de text 11 i interlínia 1,5. No hauran de contenir paraules pintades en fosforescent, correccions per acceptar amb l’eina del control de canvis del word ni altres qüestions pendents. Els textos només hauran de tenir dos nivells de títols (capítol i apartat).

 

4. La revista segueix, en qüestions d’estil, els criteris del manual de la Universitat de Barcelona (www.ub.edu/criteris-cub), excepte en el cas de les referències bibliogràfiques, en què, si n’hi ha, caldrà seguir el model següent:

 

Ballester, Àlex (2002). «Realitat i fantasia de les joguines». A: Baró, Joan (ed.). Museu de la Jugueta Can Planes. Santa Maria del Camí: Can Planes, Espais d’Art i Cultura.

Barnils, Ramon; Monzó, Quim; Vendrell, Jordi (1987). El lloro, el moro, el mico i el senyor de Puerto Rico. Barcelona: Empúries.

McCully, Peter; Swanson, Rebecca (2008). «Concepts and fields of relational justice». Artificial Intelligence, vol. 6, núm. 19 (setembre), pàg. 323-339.

 

 

Avís de drets d'autor/a

Tots els articles de la revista es publiquen sota llicència Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License i la versió digital és open access.

 
RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona