El proyecto en el modelo: Reciprocidad, capital social y la política del realismo etnográfico

Susana Narotzky

Resum


Conceptes com “reciprocitat”, “incrustació” i “capital social” han estat instruments cabdals en la descripció i anàlisi de les relacions socials que són subjacents a les activitats econòmiques a les àrees geogrà- fiques definides com economies regionals o districtes industrials, que a Europa han esdevingut models d’un desenvolupament d’èxit. La historització d’aquests conceptes, en posar damunt la taula les agendes polítiques concretes dels intel·lectuals que les van produir, revela la seva condició paradoxal: malgrat tractar-se de conceptes abstractes, la seva veritable força radica en el seu caràcter situat, sia en termes socials, culturals, històrics o espacials. Aquesta situació apunta a la dificultat del “realisme etnogràfic” i a la necessitat de desenvolupar quelcom com un “realisme històric reflexiu” que faci més viable la comunicació antropològica.


Text complet:

TEXT COMPLET (Español)

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


associacioantropologies.org
RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona