Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
 • L'enviament d'articles requereix el registre dels autors/es en la revista, així com la càrrega del document mitjançant la plataforma designada. S'indica identificador ORCID i l'afiliació institucional de tots els/les firmants del manuscrit. No s'admetran enviaments realitzats per correu electrònic o altres mitjans.
 • Tots els artícles inèdits han de ser originals. El text no ha estat publicat anteriorment, ni tampoc no s’ha enviat a una altra revista (o s’ha proporcionat una explicació a «Comentaris a l’editor/a»).
 • Els treballs es poden redactar en català, castellà o anglès seguint els criteris del llibre d’estil de la Universitat de Barcelona.
 • Els treballs s’han de presentar en document adjunt fent servir aquesta plantilla (disponible en català, castellà i anglès).
 • La bibliografia s’ha de presentar per ordre alfabètic i al final del text, així com les referències bibliogràfiques, incloses al text, seguint les normes de citació del model següent (Chicago):
  https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-2.html
 • S’han de proporcionar les URL per a les referències sempre que sigui possible.
 • Les imatges s'envien en un fitxer separat del principal.
 • Anonimització: Si esteu enviant a una secció de la revista que es revisa per parells, si us plau reviseu que el document ha estat correctament anonimitzat segons s'indica a la plantilla. Els enviaments que no compleixin aquesta formalitat seran rebutjats abans d'entrar en el procés de revisió.

Directrius per a l’autor/a

Publicació número ordinari

(Con)textos: revista d'antropologia i investigació social publica cada any un número ordinari:

 • Call for papers: entre els mesos de febrer i abril (revisar apartat d'avisos
 • Publicació del número: entre els mesos octubre-novembre

En cada número s'inclouen entre 5-7 artícles científics revisats seguint les directrius del Double peer review per dos experts externs encarregats d'avaluar la qualitat del manuscrit. L'enviament d'aquests artícles s'ha d'emmarcar amb la convocatòria del Call for Papers i seguir les directrius indicades.

Convocatòria oberta permanent

D'altra banda, mantenim una convocatòria oberta permanent per propostes d'articles divulgatius, entrevistes, memoràndums, apunts etnogràfics o altres tipus de materials que es puguin afegir a la secció d'articles divulgatius del número ordinari. En aquest cas, podeu fer la proposta a través de l'opció de "trameses" en qualsevol moment de l'any.

Proposta de números monogràfics

Es poden proposar realitzar monogràfics temàtics arran de la celebració d'un congrés, jornades o tallers. Per fer arribar propostes de monogràfics, us podeu posar en contacte per correu electrònic a contextos@ub.edu 

Característiques dels textos

 • Articles inèdits: en el moment d’enviar la propostes a través de la nostra plataforma heu de seleccionar la categoria «Articles» perquè ingressi al sistema de revisió cega per parells (double-blind peer review), segueixi o no la línia preferent del Call for Papers. Aquests articles han de tenir una extensió d’entre 6.000 i 8.000 paraules, incloent-hi les notes al peu.
 • Articles divulgatius: en el moment d’enviar la proposta a través de la nostra plataforma, ha de seleccionar la secció «Article divulgatiu», que indica que no entrarà al procés de revisió per parells, sinó que la seva pertinença serà avaluada pel Consell Editorial de (Con)textos. Aquests articles han de tenir entre 4.000 i 6.000 paraules, incloent-hi les notes al peu. Aquesta secció pot incloure entrevistes, traduccions d’articles ja publicats (amb la deguda autorització), apunts etnogràfics, homenatges, entre altres. En cas que es publiqui material de terceres persones haureu d’ajuntar un document a banda on consti el consentiment informat.
 • Treballs finals de grau: en cada número es publica el TFG amb la millor qualificació del Grau d’Antropologia Social i Cultural de la Universitat de Barcelona, sense perjudici de que es puguin enviar altres treballs que compleixin les mateixes condicions d’avaluació excel·lent, que s’haurà d’acreditar. El format serà el mateix que dels articles inèdits, però aquests enviaments no passaran revisió cega per parells, sinó que la seva pertinença serà avaluada pel Consell d’Edició de (Con)textos.
 • Ressenyes: d’entre 2.000 i 3.000 paraules. Ha d’incloure la informació sobre: (a) Llibres: títol de l’obra, autores i/o autors; informació de l’edició original (any, lloc d’edició i editorial) i de l’edició ressenyada (en cas que no sigui la mateixa o sigui una traducció). (b) Tesis o tesines: títol, autores i/o autors, institució acadèmica i departament, any de presentació i professor/es tutor/es. Aquests enviaments no passaran revisió cega per parells, sinó que la seva pertinença serà avaluada pel Consell d’Edició de (Con)textos.

Els Treballs Finals de Grau (TFG), les ressenyes i els articles de caràcter divulgatiu seran revisats per l'equip editorial de la revista, però no passen pel procés de revisió externa per parells. Els articles científics passen per un procés d'avaluació externa en el qual dos experts "cecs" seran encarregats d'avaluar la qualitat del manuscrit, tenint en compte la temàtica puntual de l'article. Per tenir més informació sobre el procés de revisió, consulteu el següent enllaç.

Política antiplagi

(Con)textos: revista d'antropologia i investigació social garantirà l'originalitat de tots els manuscrits mitjançant l'ús del programari antiplagi Urkund. Aquesta política té com a objectiu assegurar uns estàndards d'originalitat i detectar coincidències i similituds entre els manuscrits enviats per a la seva publicació i aquells prèviament publicats en altres mitjans. En el cas que s'identifiqui alguna pràctica de plagi, el text serà exclòs i no es considerarà per a la seva publicació.

Taxes de publicació

La publicació d'articles en la revista no implica taxes per als autors per l'enviament, ni pel processament de l'article (APC, per les seves sigles en anglès), ja que els costos associats estan coberts pels pressupostos interns de la Universitat de Barcelona (UB), la institució editora. Aquesta política garanteix un accés equitatiu a la publicació sense la necessitat d'establir subvencions per als articles (waivers). Tant els autors com els lectors de la revista estan exempts de costos econòmics.

Declaració de privacitat

Responsable

Secretaria General de la Universitat de Barcelona

Finalitat

Si us registreu com a autor o revisor, la finalitat serà la de gestionar la realització de les corresponents funcions en relació amb la revista en què us registreu. Si us registreu com a lector, la finalitat serà la d’enviar-vos informació sobre la revista en què us registreu

Legitimació

Consentiment de la persona interessada

Destinataris

La pròpia universitat i els encarregats del tractament, si escau. No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal

Drets

Accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les,  sol·licitar-ne la portabilitat de les dades o sol·licitar-ne la  limitació dels tractaments

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional en el següent enllaç:  http://hdl.handle.net/2445/122803