Equip editorial

Comitès científics

Direcció: Laura Mercader i María-Milagros Rivera (Universitat de Barcelona)

Secretaria: Lola Santos (Università degli Studi di Siena)

Consell editorial:

 • Remei Arnaus (Universitat de Barcelona)
 • María José Binetti (Consejo nacional de investigaciones científicas y técnicas, Argentina)
 • Stefania Ferrando (École des hautes études en sciences sociales, París)
 • Andrea Franulic (Universidad de Santiago de Chile)
 • Gloria Luis (Duoda. Universitat de Barcelona)
 • Clara Ramírez (Universidad Nacional Autónoma de México)
 • Mª Elisa Varela (Universitat de Girona)
 • Caroline Wilson (Duoda. Universitat de Barcelona)
 • Carmen Yago (Universidad de Murcia)

Comitè de sàvies:

 • Pat Carra (Erbacce)
 • Anna Maria Piussi (Università di Verona)
 • Elena del Rivero (The Paraclete, New York)
 • Chiara Zamboni (Università di Verona)