Sobre la revista

La revista DUODA, fundada en 1991, publica l’escriptura femenina de prosistes, poetes i artistes que coneixen el misteri de la llengua materna i saben viure, estudiar, pensar i crear sentint el simbòlic de la mare nascut de l'harmonia del caos.
 

DUODA. Estudis de la Diferència Sexual
Publicació semestral (abril/octubre) de Duoda. Recerca de Dones. Universitat de Barcelona.

DUODA es la publicació semestral del centre Duoda. Recerca de Dones de la Universitat de Barcelona. Es funda el 1991 i fins el núm. 30 de 2006 es titula Duoda. Revista d’Estudis Feministes.

DUODA és una revista científica, universitària, bilingüe (català i castellà) de pensament feminista i de caràcter transdisciplinari. Publica textos d’història, filosofia, art, història de l’art, dret, literatura, mística, psicologia, pedagogia, política, economia, etc.

És una de las poques revistes universitàries europees que difon les aportacions clau de les autores del pensament de la diferència sexual de l’àmbit euroamericà.

La revista rep una subvenció anual de l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya, ajuts de la Comissió de Recerca de la Facultat de Geografia i Història, del Vicerectorat de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística de la UB i dels projectes de recerca del MICINN i de l’AGAUR, que estan en vigènca en el centre Duoda.

 Objectius de la revista

El primer objectiu de la revista és publicar l’escriptura femenina d’investigadores, universitàries o no, prosistes, poetes i artistes que coneixen la llengua materna i saben viure, estudiar, pensar i crear sentint el simbòlic de la mare per fer impensable la violència contra les dones. Es tracta de que els textos investiguin políticament la política de les dones, és a dir, tenint en compte i posant en pràctica les figures polítiques que ha inventat el moviment feminista de la segona meitat del segle XX, com l’autoritat i la llibertat femenina, el simbòlic de la mare, la pràctica de la pau, la disparitat entre dones, la pedagogia de la diferència sexual, el plaer femení propi, l’Amor que ve abans que Justícia, l’escriptura femenina, el final del patriarcat, las expressions lliures de ser dona en la història, etc.

El segon objectiu és difondre la creació de les dones en l’àmbit universitari euroamericà, els resultats de la investigació que es produeix en el centre Duoda i els estudis d’espais de dones amb què el centre Duoda manté una relació política d’intercanvi.  

Seccions sotmeses a avaluació d'expertes

Les seccions sotmeses a avaluació i revisió anònima externa  són: ARTICLES i TEMA MONOGRÀFIC. Queden exemptes d’avaluació les presentacions i els col·loquis dels seminaris que recullen els números imparells de la revista) . Les expertes encarregades de la revisió dels articles són externes a la revista i a la institució de l'autora/autor.

La revista, a més, compta amb una secció de Projecte d’artista, de Creació literària i Ressenyes. En els números imparells, es recullen els debats que es duen a terme en el Diàleg Magistral i Seminari Internacional de Primavera del centre Duoda.

Procediment de revisió i comunicació amb l’autora/autor

Un cop rebuts per correu electrònic els textos originals en castellà o català , l'autora o autor rebrà un correu de resposta en què se li indicarà el procediment a seguir:

1. Abans de passar l'article a les revisores, l’equip editorial revisa si compleix els criteris formals i s’adequa a la revista. Si no és així, es retornen per a la seva revisió.

2. Un cop acceptat, la secretària de la revista s'encarrega de gestionar la relació amb les dues revisores externes. Sempre garantint l’anonimat de la proposta.

3. En un termini màxim de dos mesos, la mateixa secretària s'encarrega de comunicar a l'autora o autor la decisió de les dues revisores externes respecte de l'acceptació de l’original.

4. Tant en el cas de l'acceptació o no de l'original, l'autora o autor rebrà els informes de les dues revisores externes perquè quedi justificada la decisió final i, en cas que la valoració sigui positiva, pugui incorporar els possibles suggeriments de les revisores.

5. En cas que els informes de les revisores siguin contradictoris, la resolució definitiva va a càrrec de la direcció de la revista (vegeu en l'apartat Equip Editorial les integrants de la direcció).

6.Els terminis de lliurament d’originals son: 

   - Pel número que surt a l’abril, el 15 de novembre de l’any anterior.

   - Pel número que surt a l’octubre, el 15 de maig del mateix any.

Bases de dades que indexen DUODA

MLA- Modern Language Association Database, Latindex, Dialnet, Dulcinea, RACO, Ulrich's Periodicals Directory

Classificació de la revista 

MIAR 2023:c0+m1+e1+x1, Dialnet: Métricas 24/24 Q4, CarhusPlus+ 2018 Grup D, CIRC:D

Públic a qui es dirigeix

Com que es tracta d’una revista transdisciplinària, es dirigeix a lectors i lectores interessades en el feminisme, la política, el pensament, la historia i, en general, en la cultura de les dones, amb comprensió del castellà i/o català. Presta una especial atenció a aquelles persones de l’àmbit universitari (professorat i estudiantat) o del món professional (dels àmbits de les ciències humanes, socials i assistencials) que són sensibles a les formes de nombrar el món lliures del patriarcat.

 Política d’accés obert

La revista proporciona accés lliure immediat al contingut basant-se en el principi que fer que la cerca estigui disponible al públic facilita un intercanvi de coneixement més ampli i global.